10 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
2. BİLEŞEN
GÖNÜLLÜ UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ VE UYUM SEVİYESİNİN YÜKSELTİMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
10 Belirli kamusal hizmetlerden yoğun biçimde yararlanılan yerlere (vergi daireleri, tapu idareleri, hava limanları vb.) vergi tahsilatının kolaylaştırılması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla ödeme terminalleri kurulacak ve gerekli diğer iyileştirmeler yapılacaktır. GİB BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği

*Gerekli yazılım çalışmalarının alt yapısı hazırlanmıştır.

*Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında hat tanımlamaları yapılmıştır.

*Veri alış verişini sağlayacak servisler karşılıklı olarak hazırlanarak yazılımı yapılmış ve uygulamaya açılmıştır.

*Vergi tahsilatının kolaylaştırılması ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik Ankara Keçiören ve Yenimahalle tapu müdürlüklerine ödeme cihazları konulmuş ve Tapu Harçlarının kredi kartları ile tahsilatına başlanılmıştır.

*Ankara Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 1 adet ödeme cihazları konulmuş ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para cezası tahsilatına başlanılmıştır.

*Başkanlığımız internet sitesi üzerinden tapu harcının ödenebilmesi için ekran tasarımı yapılarak borcun sorgulanması, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenebilmesi sağlanmıştır.

*Tapu harçlarının kredi kartı ve banka kartı aracılığıyla ödenmesine imkan sağlamak amacıyla bazı tapu dairelerine “Ödeme Terminalleri” yerleştirilmiştir.

*TKGM yetkilileri ile görüşmeler sonucunda TKGM ce geliştirilen programlar vasıtasıyla döner sermaye bedellerinin de ödeme terminalleri vasıtasıyla tahsil edilmesi sağlanmıştır.

*Gerekli yazılım çalışmalarının alt yapısı hazırlanmıştır.

*6111 ve 6552 sayılı yapılandırma Kanunları kapsamındaki alacaklar ile Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kapsamında beyan edilen kira gelirlerine ilişkin vergilerin kredi kartıyla da ödenebilmesi sağlanmıştır.

*Motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları ve karayolları geçiş ücretleri de kredi kartı ile ödenebilmektedir.

*2016 yılı itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden banka kartları da kullanılarak ödeme yapılabilmesi uygulaması başlatılmıştır.

*Eylem niteliği gereği devamlılık arz ettiğinden çalışmalar devam etmektedir.

Şubat 2015 Ekim 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 10 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI )
Tahsilat
Uygulamaları
Müdürlüğü (76)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
Hüseyin AZİLİ
Grup Başkanı
Ramazan GÜN
Müdür
415 31 44
 
302 16 21
 
302 16 32
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
huseyinazili@gelirler.gov.tr
 
rgun@gelirler.gov.tr