11 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
11 Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve boşlukların tespit edilmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenecek ve ulaşılan sonuçlar çerçevesinde gerekli hukukî düzenlemeler yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRSAB

*8 Ekim 2015 tarihinde "Turizmde Kayıt Dışılığın Önlenmesi" konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

*Günübirlik konut kiralamaları, internet üzerinden rezervasyon ve satışlar, kaçak rehber ve kaçak acenta faaliyetlerinin önlenmesi, hanutçuluk ile ilgili sorunların çözümü için 4 ayrı komisyonda katılımcı 23 kamu/özel sektör kurum/kuruluşundan öneriler alınmıştır. Çalıştay sonucunda ulaşılan çözüm önerileri Bakanlık Makamına arz edilmiş, ayrıca gerekli olan mevzuatın hazırlanması amacıyla komisyon oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır.

*Ortaya çıkan görüş ve öneriler çerçevesinde, gerekli tedbirlerin alınması öngörülmektedir.

*Ön plana çıkan öneri turizm sektörüne yönelik bir veri havuzu oluşturulmasıdır.

*Turizm Sektöründe Vergi Denetimi Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber, denetim elemanlarının tabletlerine yüklenecek ve denetimlerde ihtiyaç halinde kullanılacaktır.

*30/11/2015 tarihinde GİB de yapılan , Turizm Sektöründe Kayıtdışılık konulu toplantı sonucuna göre,

- Gecelik konut kiralamalarının vergilendirilmesi hakkında GVK sirküleri hazırlanması,
- Yabancı yatların Türkiye’deki faaliyetlerinin vergilendirilmesi hakkında GVK/KVK sirküleri hazırlanması,
- Seyahat acentelerinin yetki belgelerinin harç kapsamına alınması,
- Turist rehberlerinin imzaladığı sözleşmelerden sadece bir örnekten damga vergisi alınması,

konularında mevzuat çalışması yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Şubat 2015 Aralık 2015 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 11 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI)
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
İsmail DEMİREL
Strateji Geliştirme Başkanı
Fatih Mehmet ARSLAN
.........
Ümit KUYUMCU
..........
.............
.........
309 90 18
 
470 72 60
 
.............
 
...........
 
ismail.demirel@kultur.gov.tr
 
fatih.arslan@kultur.gov.tr
 
.....................@kultur.gov.tr
 
.......................@kultur.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kurumlar Vergisi
ve Menkul
Değerler
Müdürlüğü(I)
Kaan KASIM
Daire Başkanı
Fazıl BOYRAZ
Grup Başkanı
Mehmet Çağrı BAYAR
Müdür
415 32 59
 
415 32 37
 
415 32 27
 
kaan.kasim@gelirler.gov.tr
 
fboyraz@gelirler.gov.tr
 
cbayar@gelirler.gov.tr