12 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
12 Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışından yapılan (otel, pansiyon, günübirlik ev vb.) konaklama rezervasyonları takip edilecek, kayıt dışı turizm acentesi işletilmesinin ve kayıt dışı rehber istihdamının önüne geçilmesi için denetimler artırılacak, sektörde e-fatura ve e-arşiv uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, SGK, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRSAB

*Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

*İnternet satışı kavramında yaşanan sıkıntının giderilmesi için “İnternet satışı yapan mükellefler için e-Arşiv uygulamasına geçiş rehberi” hazırlanmış ve www.efatura.gov.tr ve www.egirisimci.gov.tr internet adreslerinde yayınlanmıştır.

*TÜRSAB, TUREB, TUROB ve TUROFED gibi sektör temsilcileriyle toplantılar tertip edilerek görüş ve önerileri alınmıştır. Çalıştaydan çıkan sonuç ve gelen görüşler değerlendirilerek bir rapor hazırlanmaktadır.

*Yurt dışından gelen turistlerin konaklama bilgilerinin alınmasına yönelik sistemler değerlendirilmektedir.

*Denetimlerin artırılması konusunda 81 İl Valiliğine, 2015 yılı Ocak ayından önce ve 2015 yılı Mart ayında, Bakanlık Genelgeleri gönderilmiş ve denetimlerin artırılması sağlanmıştır.

*Tüm teşkilatımıza yapılacak denetimlere katılmaları talimatı verilmiştir. Vergi Denetimi Rehberi hazırlanmaktadır.

*Kayıt dışı çalışan turizm acentelerine yönelik ortak denetim planı hazırlanmaktadır.

*Günübirlik kiralamalara ilişkin olarak EGM ile ortak çalışma yapılmaktadır.

*433 ve 464 Nolu VUK GT ile getirilen e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu; internet üzerinden yapılan otel konaklama hizmeti satışlarına ilişkin olarak düzenlenen faturaların da 1.1.2016 tarihinden itibaren e-Arşiv faturası olmasını ve elektronik ortamda izlenebilir hale gelmesi sağlanacaktır.

*433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği kapsamına giren 3342 mükellefin e-Arşiv ve e-Fatura uygulamalarına geçiş süreçleri tamamlanmış olup, mükelleflerden kaynaklı sebeplerle süresinde başvurmayan mükelleflerin başvuru ve izin süreçleri devam etmekte olup bu sayı her gün artmaktadır. Bu kapsamda Aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 4000 mükellefin e-Arşiv uygulamasından yaralanmaya başlayacakları öngörülmektedir.

*Fatura ve e-Arşiv Uygulamaları açısından herhangi bir teknik sıkıntı bulunmamakta, uygulamaya dahil olmak isteyen tüm mükelleflerin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

*Eylem kapsamında değerlendirilmesi planlanan mükellef gruplarının tespiti için resmi yazı ile KTB’den denetimlerine tabi turizm işletmelerinin listesi talep edilmiştir.

*Bu kapsamda 4.500 Turizm işletmesi tespit edilmiş olmakla birlikte KTB’nin veri tabanında VKN bilgisi olmadığından sadece unvanlar Başkalığımız ile paylaşılmıştır.

*Söz konusu eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacak olup, akabinde mükelleflerin büyüklük analizine göre elektronik fatura uygulamalarına dahil edilme kriterleri belirlenecektir.

*Kayıt dışı turizm acentesi işletilmesinin ve kayıt dışı rehber istihdamının önüne geçilmesi için denetimler yıl sonu itibariyle bir önceki seneye göre %30 artırılmıştır.

*Ayrıca bu hususla ilgili olarak 2016 yılı içerisinde 81 İl Valiliğine gönderilen Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgeleri halen geçerlidir. E-fatura ve e-arşiv konularında sektör temsilcisi dernek/kuruluşlara gerekli yazı hazırlanmış ve gönderilmiştir. Diğer hususlar hakkında çalıştay sonucunda ulaşılan çözüm önerileri Bakanlık Makamına arz edilmiş olup, ayrıca gerekli olan mevzuatın hazırlanması amacıyla komisyon oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır.

*11.05.2016 tarihinde yapılan toplantıda, internet üzerinden yapılan günübirlik konaklama rezervasyonlarının takibine yönelik hazırlanan “Günübirlik Konut Kiralamaları Takip ve İzleme Sistemi’’ önerisi incelenmiş, günübirlik konut kiralamaları ve bu sektördeki kayıt dışılıkla mücadelede hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Sektördeki kayıt dışılıkla mücadelede, yazılım teknolojilerinin nasıl ve ne ölçüde kullanılabileceği değerlendirilmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

*Örnekleme olarak İstanbul’da tespit edilen 70 mükellef hakkında işlem başlatılmıştır.

Şubat 2015 Aralık 2015 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 12 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI)
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
İsmail DEMİREL
Strateji Geliştirme Başkanı
Fatih Mehmet ARSLAN
.........
Ümit KUYUMCU
..........
..........
.........
309 90 18
 
470 72 60
 
.............
 
...........
 
ismail.demirel@kultur.gov.tr
 
fatih.arslan@kultur.gov.tr
 
.....................@kultur.gov.tr
 
.......................@kultur.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Elektronik Defter
ve Belge
Yönetim Müdürlüğü
(33)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Şahin Engin UYSAL
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 36
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
euysal@gelirler.gov.tr