16 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
16 İnşaat sektöründe, inşaatın başlangıcından nihai teslim aşamasına kadar olan sürece ilişkin mevzuat gözden geçirilecek ve kayıt dışılığa sebep olan hususlar tespit edilerek, gerekli hukuki düzenlemeler yapılacaktır. GİB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, Türkiye Noterler Birliği

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İller Bankası, SGK ve İnşaat sektörünün aktörleri olan KONUT-DER, GYO-DER, İNDER ve MÜSİAD temsilcileriyle toplantılar düzenlenmiştir.

*İnşaat sürecinde, arsa temini ve tapudaki devir işlemleri hakkındaki mevzuat ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilmiştir.

*Gayrimenkul geliştiricilerin vergilendirilmesine ilişkin hususlara açıklık getirmek maksadıyla, 5 adet sirküler taslağı hazırlanmıştır.

*Buna bağlı olarak, inşaat sürecinin imalat aşamasından nihai teslime kadar olan aşamalarının yer aldığı taslak bir rehber hazırlanmasında son aşamaya gelinmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 16 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Kurumlar Vergisi
ve Menkul
Değerler
Müdürlüğü (II)(50)
Kaan KASIM
Daire Başkanı
Fazıl BOYRAZ
Grup Başkanı
Osman KIRBAŞ
Müdür
415 32 59
 
415 32 37
 
415 32 46
 
kaan.kasim@gelirler.gov.tr
 
fboyraz@gelirler.gov.tr
 
okirbas@gelirler.gov.tr