17 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
17 İnşaat sektöründe, projenin ilgili idarece onaylanmasından itibaren takip edilmesine yönelik gerekli sistem ve teknik altyapı oluşturulacaktır. GİB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK, Türkiye Belediyeler Birliği

*İnşaat sürecinin ve bu süreçte yer alan kurum ve kuruluşlar ile bu sürece ilişkin veri kaynaklarının belirlenmesi ve temin edilmesi kapsamında ilgili kurumlarla toplantılar yapılmıştır.

*Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı birimleri ve Ankara’nın bazı İlçe Belediyelerinin katılımı ile toplantılar yapılmıştır.

*Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerine ilişkin veriler ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verilerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. NVİ Genel Müdürlüğünden MAKS yapı belgelerinin teminine yönelik olarak alınan izin kapsamında sistemde bulunan veriler incelenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

*İnşaat sürecinde yer alan kurumlar vasıtasıyla elde edilen veriler, kurulacak olan sistemin işleyişine uygunluğu yönünden analiz edilecek ve sistem içerisinde kullanılabilir hale getirilecektir.

*Elektronik ortamda temin edilerek Sistem içerisinde kullanıma hazır hale getirilen inşaat sürecindeki bilgilerin analiz edileceği, inşaat süreçlerinin takip edileceği ve ilgili birimlerin bilgilendirileceği bir Sistem kurulacaktır.

Aralık 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 17 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Gayrimenkul
Gelirlerini İzleme
ve Değerlendirme
Müdürlüğü

(73)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KARABOYACI
Grup Başkanı
Ahmet BAYAT
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 53
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akaraboyaci@gelirler.gov.tr
 
abayat@gelirler.gov.tr