18 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
18 İnşaat sektöründe kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik sistemine alınmasına yönelik gerekli hukukî, idarî ve teknik altyapının oluşturulması sağlanacaktır. SGK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
GİB

*İstanbul'da inşaat sektörüne yönelik olarak bir inşaat şantiyesinde yapılan toplantıya SGK temsilcisi de katılım sağlamıştır.

*İnşaat sektöründeki kayıt dışı istihdamın boyutu 27/10/2015 tarihinde, kayıt dışı istihdama ilişkin yapılan çalıştayda oluşturulan komisyonda değerlendirilmiştir.

*İstanbul’da bu sektöre ilişkin yapılacak anket çalışmasına ilişkin soru formları hazırlanmıştır.

*Akademisyenler, yargı mensupları ve kamu kurumu temsilcilerinden üyelerden oluşan bir Akademik Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

*Akademik Danışma Kurulu dördüncü toplantısı 18-19-20 Aralık 2015'te, beşinci toplantısı 26-27-28 Şubat 2016'da ve altıncı toplantısı 15-16-17 Mayıs 2016'da yapılmıştır.

*Akademik Danışma Kurulu kapanış toplantısı 20-21 Haziran 2016'da yapılmış olup, inşaat sektörü hakkında kayıt dışı istihdamın araştırıldığı rapor hakkında teknik çalışmalar devam etmektedir. Akademik Danışma Kurulundan çıkan öneriler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile toplantı düzenlenerek eylem hakkında ilerleme sağlanacaktır.

*Eylemin amacına uygun gerçekleştirilmesini teminen ve inşaat sektörüne yönelik diğer eylemlerle paralel olarak Kalkınma Bakanlığından takvimin Aralık 2016 olarak değiştirilmesi istenmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2015 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 18 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (SGK)
SGK
Cevdet CEYLAN
Başkan Yardımcısı
Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür
Yakup SÜNGÜ
Daire Başkanı
Hüseyin ERKEÇ
Şube Müdürü T.
Mehmet Kerem BOZKURT
Sos.Güv.Uzm
Özgen AKÇAM
Sos.Güv.Uzm
207 80 00
 
458 80 56
 
458 79 85
 
458 76 51
 
458 79 62
 
458 79 91
 
cceylan@sgk.gov.tr
 
aacikgoz4@sgk.gov.tr
 
ysungu@sgk.gov.tr
 
herkec@sgk.gov.tr
 
mbozkurt4@sgk.gov.tr
 
oakcam@sgk.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Veri Yönetimi
ve Teknolojileri
Müdürlüğü (34)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
İbrahim Ethem BAL
Grup Başkanı
Adem Yılmaz
Müdür
415 31 44
 
302 16 15
 
302 16 35
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
iebal@gelirler.gov.tr
 
adem.yilmaz@gelirler.gov.tr