2 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
1. BİLEŞEN
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTUNUN BELİRLENMESİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
2 Vergi açığının GSYH'ya oranı, beklenen vergi gelirleri ve vergilendirme kapasitesi, ülke bazında ölçülecek ve vergi türleri itibarıyla mükelleflerin, vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıkların yetki alanı nezdinde vergiye uyum düzeyleri analiz edilecektir. GİB Maliye Bakanlığı, SGK, TÜİK

*Kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesine yönelik olan 1 numaralı eylem ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

*26/05/2015 tarihinde geniş katılımlı bir çalıştay tertiplenmiştir.

*TÜİK, Dünya Bankası temsilcileri ve akademisyen grupları ile toplantılar yapılmıştır.

*Ulusal ve uluslararası kaynaklar taranarak 51 ülkede, kayıt dışı ekonominin nasıl ölçüldüğü ve kullanılan parametreler incelenmiştir.

*Kayıt dışı ekibi, akademisyenlerle birlikte ortak çalışmalar yürütmektedir.

*11/08/2015 tarihinde Vergi Açığının ölçülmesinde kullanılabilecek veriler ve bunların temini konusunda TÜİK ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

*Öncelikle, diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda en çok kullanılan göstergeler ve Türkiye’ye özgü göstergeleri dikkate alarak MIMIC yöntemi ile göstergelerde değişikliklere giderek ölçüm yapılacaktır.

*Bu ölçüm sonuçlarını kıyaslayabilmek için MIMIC yöntemi dışındaki diğer yöntemlerle de ölçümler yapılacaktır. Öncelikle, ülke düzeyinde, akabinde bazı sektörler bazında ölçüm yapılacaktır.

*Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak öncelikle ülke düzeyinde vergi açığının boyutu, akabinde bazı sektörler bazında vergi açığının boyutunun ölçümü yapılacaktır.

*Uzman akademisyenlerden ölçüm çalışmalarında destek sağlanacaktır.

Şubat 2015 Aralık 2017 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 2 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Veri İzleme ve
Analiz Müdürlüğü
(47)
İdris ŞENYURT
Daire Başkanı
Murat VURAL
Grup Başkanı
Ömer DERİN
Müdür
415 34 60
 
415 32 97
 
415 36 76
 
isenyurt@gelirler.gov.tr
 
mvural@gelirler.gov.tr
 
oderin@gelirler.gov.tr