25 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
25 Hal Kayıt Sistemi”nin daha etkin ve verimli kullanımına yönelik gerekli güncelleme ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve Sistemin diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu tamamlanacaktır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

*17 Aralık 2015 tarihinde Başkanlığımızda bir toplantı tertip edilmiş ve GTB ile GTHB’ye bu eylemlerin durumuna ilişkin sunum yaptırılmıştır.

*Hal Kayıt Sisteminin güncelleme ve geliştirme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

*Hal kayıt sisteminin ÇKS ve TÜKAS ile entegrasyona yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. 10/11/2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Çalışma takvimi hazırlanmıştır. Bu çalışma takvimi uyarınca 2016 yılının ilk çeyreği sonu itibarıyla söz konusu veri entegrasyonu ve bilgi alışverişine yönelik çalışmaların tamamlanması öngörülmüştür.

*Hal Kayıt Sistemi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki sistemler çevrimiçi bağlanarak; Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılan işlemler esnasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan sistemlerde yer alan:

-Üreticilere,
-Üretim yapılan yere,
-Üretilen ürünlere,
-Üretim miktarına,
-Ürünlerin üretim şekline (geleneksel, iyi tarım, organik tarım),
-Varsa sertifika bilgilerine anlık ulaşım öngörülmektedir.

*Bildirim sayısı 2013 yılında 15.550.873 adet iken, 2015 yılının ilk 11 ayına ilişkin rakamlar üzerinden % 642 artarak 115.498.581 adete ulaşmıştır.

*Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimlere yönelik istatistiki veriler Sistemin faaliyete alındığı tarihten bugüne kadarki dönem içinde belediyelerden ve meslek mensuplarından konuya ilişkin alınan geri dönüşler ile Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili federasyonların temsilcileri ile yapılan toplantılar sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında ve 640 sayılı KHK ile 5957 ve 5174 sayılı Kanunlarda yer verilen görev ve yetkiler çerçevesinde toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek mallara ilişkin Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

*Ayrıca, toptancı haller tarafından Hal Kayıt Sisteminin daha verimli kullanımına yönelik olarak web servis hazırlanması talep edilmiş olup, talep kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde inceleme gerçekleştirilmiş ve web servis hazırlanarak test ortamında kullanıma açılmıştır. Test kullanım süresi sonrasında ‘Hal Müdürlüğü Web Servisi’ gerçek ortamda kullanıma açılmıştır.

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumlu olduğu eylemlere yönelik olarak 2 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında bu eylem de değerlendirilmiştir.

*13.05.2016 tarihinde yapılan toplantıda GTB yetkililerince, Hal Kayıt Sistemi tanıtılmış, mevcut durum ve kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiş, sistemin işleyişine, sisteme nasıl veri girişi yapıldığına, yapılan denetimler ve uygulanan cezalara yönelik bir sunum yapılmıştır.

*Sonuç olarak, tarım sektöründe kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlayan bu sistemin tanıtımı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu sistemden elde edilen verilerin kayıt dışılıkla mücadelede kullanılması kararlaştırılmıştır.

*Gelir İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katılımıyla 05.10.2016 tarihinde bir toplantı yapılmış olup, söz konusu toplantıda eylemin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Şubat 2015 Aralıl 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 25 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GTB)
Gümrük
ve Ticaret
Bakanlığı
Hakan Çalış
Daire Başkanı
Kamile SOYALP
Şube Müdür V.
Mesut YAHŞİ
Uzman Yrd
201 68 56
 
449 14 32
 
449 49 67
 

h.calis@gtb.gov.tr  

k.soyalp@gtb.gov.tr  

M.Yahsi@gtb.gov.tr  
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele Müdürlüğü
(45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Abdulkadir BİLEN
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 72
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
abilen@gelirler.gov.tr