26 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
26 Hal Kayıt Sistemi”nin daha etkin ve verimli kullanımına yönelik gerekli güncelleme ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve Sistemin diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu tamamlanacaktır. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI -

*Elektronik ürün senedi (ELÜS) uygulaması 2014 yılında başlatılmıştır. Yönetmelik değişikliği ile ELÜS Alım Satım Belgesinin mudilere EKK (Elektronik Kayıt Kuruluşu) tarafından elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmıştır.

*Elektronik ürün senedi belgesinin fatura yerine geçmesi sağlanmıştır. Ayrıca, ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS aracılığıyla) gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. (452 no.lu VUK Tebliği)

*Böylece elektronik ürün senedi alım satımlarının tamamen elektronik ortamda ve güvenilir biçimde kayıt altında yapılması sağlanmıştır.

*Sistemin gelişmesi ve yaygınlaşması için;
-Elektronik ürün senedi alım satım belgesinin kullanımında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca pamuk ürününde fark ödemesi desteklerine ilişkin uygulamanın değişmesi
-Toprak Mahsulleri Ofisinin fiziksel depolamadan çekilerek ve piyasadaki regülasyon görevini ELÜS’ler üzerinden yapması
-Tarım kredi kooperatifleri ile tarım satış kooperatiflerinin sisteme adaptasyonun sağlanması
-Ürün ihtisas borsasının kurulması

için çalışmalar yürütülmektedir.

*13.05.2016 tarihinde yapılan toplantıda GTB yetkililerince, Lisanslı Depoculuk Sisteminin nasıl işlediğine yönelik bir sunum gerçekleştirilmiş ve mevcut durum ve kaydedilen gelişmeler ve yapılması gerekenler değerlendirilmiştir.

*Gelir İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katılımıyla 05.10.2016 tarihinde bir toplantı yapılmış olup, söz konusu toplantıda eylemin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 26 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GTB)
Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
Hakan Çalış
Daire Başkanı
Kamile SOYALP
Şube Müdür V.
Erdem KARAMAN
Uzman Yrd
201 68 56
 
449 14 32
 
449 48 97
 

h.calis@gtb.gov.tr  

k.soyalp@gtb.gov.tr  

E.Karaman@gtb.gov.tr  
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele Müdürlüğü
(45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Abdulkadir BİLEN
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 72
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
abilen@gelirler.gov.tr