28 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
28 İthalata konu olan malların gerçek kıymetleri ile bunların ödemeye konu tutarlarının takip ve kontrolüne yönelik sistem ve düzenlemeler gözden geçirilecek, bu kapsamda yapılacak denetimler artırılacaktır. GİB Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TCMB

*İthal edilen mallara yönelik vergi kayıp/kaçağını önlemek üzere, ithalata konu mallarla ilgili vergisel sorunlar ve incelemelerde tespit edilen hususlar göz önünde bulundurularak önlem alınması ya da iyileştirme yapılması gereken alanlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.

*Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun incelenmesinde kullanılmak üzere düzenli olarak güncellenen Referans Kıymet Veri Bankası oluşturulmuştur.

*Gümrük Kanununda, ithal edilen malların gerçek değer üzerinden beyanını destekleyecek taslak bir düzenleme hazırlanmıştır.

*Taslağa ilişkin olarak 16/6/2015 tarih ve 56966 sayılı GİB yazısı ile Kanunda yer alan 24 üncü maddeye eklenmesi öngörülen dördüncü fıkrada; “beyan edilen gümrük kıymetinin “önemli ölçüde farklı olması” koşulunun daha somut ifadelere dayandırılması aksi takdirde değişik mükelleflere uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek farklılıklar sebebiyle mükelleflerin ileride tekrar yargı yoluna başvurma ihtimalinin doğabileceği düşünülmektedir…” şeklindeki görüş iletilmiştir.

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 3/12/2015 tarih ve 68866864-010.01 sayılı yazıda; “Önemli ölçüde farklı olma” kriterinin, eşya ve sektör bazında farklılık göstereceği, kimi sektörlerde fiyat volatilitesinin yüksek veya kar marjının geniş olmasına karşın diğer sektörlerde volatilitenin düşük kar marjlarının dar olması nedeniyle, belirli bir oran saptanmasının değerlendirmeleri güçleştireceği ve objektif olmaktan uzak olacağı belirtilmiş; olay bazında değerlendirmenin en yerinde çözüm olacağı ileri sürülmüş, bu ve benzeri nedenlerle GİB görüşüne iştirak edilmediği ifade edilmiştir.

*Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine eklenmesi öngörülen söz konusu fıkraların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 10.03.2016 tarihli ve 2251 sayılı yazısı ekinde alınan "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı"nın 31 inci maddesinde yer aldığı tespit edilmiştir.

*Söz konusu Kanun Tasarısının yasalaşmasıyla birlikte tamamlanacağı öngörülmekte olup, konunun takip ve kontrolü ilgili Bakanlık bünyesinde yerine getirilecektir.

Şubat 2015 Aralık 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 28 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (EKONOMİ BAKANLIĞI)
Gümrük Vergisi
Müdürlüğü

(67)
Mehmet ARABACI
Daire Başkanı
Ersin SAKLAR
Grup Başkanı
Cengizhan Hakan Oğuz Kaan DOĞRUYOL
Müdür
415 33 80
 
415 34 01
 
415 38 74
 
mehmet.arabaci@gelirler.gov.tr
 
esaklar@gelirler.gov.tr
 
cdogruyol@gelirler.gov.tr