29 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
29 E-ticaretteki kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla, internet ortamında ticaret yapan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin kavranmasına yönelik mevcut düzenlemeler gözden geçirilecek, bu kapsamda yapılacak denetimler artırılacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BDDK, BTK

*6563 sayılı E-ticaret Kanunu Kapsamında yürütülen "Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı" yürürlüğe girmiştir.

*Sanal POS ve EFT/Havale verilerinin her bir işlem bazında detaylı olarak Başkanlık sistemine alınması amacıyla planlama çalışması başlatılmıştır.

*2015 yılı Ocak ayına ait Sanal POS verileri alınarak kullanıcıların mükellefiyet durumunun ve mükellef olanların beyanname uyumsuzluklarının tespitine ilişkin ayıklama ve analiz işlemleri devam etmektedir.

*Elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getiren 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliği ile 1/7/2016 tarihi itibariyle e-Ticaret’te rol alan Kargo ve Lojistik Şirketlerinden, Aracı Hizmet Sağlayıcılarından (platformlar), Bankalardan, İnternet Reklamlarının yayınlanmasına aracılık edenlerden sürekli olarak alınmasına başlanacaktır. Bu çerçevede BTRANS sistemi üzerinden alınacak veri formatını oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.

*464 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ayrıca internetten satış yapan mükellefler için e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu 2015 ve sonraki yıllarda satış yapanları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

*Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi uzmanları tarafından Xenon web robotunun etkin kullanımı amacı ile Ankara’da şube personeline 5 gün süren eğitim verilmiştir.

*Mükelleflerin faaliyet kodları ve Başkanlık veri tabanı üzerinden araştırmalar yapılmış ve reklam ajansları belirlenmiştir.

*Sosyal medya kuruluşlarına yapılan ödemelerin tespiti amacıyla gerekli analiz çalışmaları yapılmıştır.

*Ülkemizde web alan adlarını veren kuruluş olan Nick.Tr firması ile toplantı yapılarak e-ticaret yapan sitelerin kayıt durumları görüşülmüştür.

*2012-2013-2014-2015 yılları SWIFT verileri kullanılarak belli yabancı sosyal medya kuruluşlarına ödeme yapanlar ve bu kuruluşlar tarafından adına ödeme yapılanların tespiti amacıyla çalışma yapılmaktadır.

*24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 464 sıra no.lu VUK Genel Tebliğ ile GİB sistemine veri aktarım zorunluluğu getirilen M1, M2 ve M3 Yetki Belgelerine sahip Kargo ve Lojistik İşletmelerinin ve Aracı Hizmet Sağlayıcılarının (Platformların) veri aktarımında uyacakları kuralları, BTRANS başvuru şeklini, taslak veri aktarım format yapısı ve alan uzunlukları hakkında mükelleflerden gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek nihai dokümanlar BTRANS sisteminde yayınlanmıştır. BTRANS başvuru şekli konusunda Haziran tarihinde GİB internet sitesinde duyuru yapılmış olup başvurular alınmaya başlanmıştır. Veriler 1/7/2016 tarihi itibariyle oluşturulmaya başlanacak olup Ağustos ayında ilk aktarım başlayacaktır.

*Bilindiği üzere 433 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflere, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda yaklaşık 3687 mükellef e-Arşiv uygulamasına geçiş yapmış olup internet satışına ilişkin bilgiler Başkanlık sistemine alınmaktadır.

*2014 yılı içinde bir e-ticaret platformu üzerinde faaliyet gösteren mükelleflerin ve gerçekleştirdikleri satış hacminin tespit edilmesi amacıyla platformlardan yazı ile istenen bilgiler rapor haline getirilmiştir. Başkanlığımız sistemine alınan Sanal POS EFT/Havale verileri üzerinde e-ticaret faaliyetlerini kavrama amaçlı değişiklik yapılması kapsamında ihtiyaç duyulan bilgiler tespit edilerek ilgili birimlere iletilmiştir.

Şubat 2015 - Ekim 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 29 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Elektronik
Ticaretin
İzlenmesi ve Ödeme
Sistemleri Müdürlüğü (35)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Veli DOĞANAY
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 58
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
vdoganay@gelirler.gov.tr