3 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
1. BİLEŞEN
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTUNUN BELİRLENMESİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
3 Kayıt dışı istihdam ve boyutu, düzenlenecek bir çalıştayda değerlendirilecek ve kayıt dışılığın yoğun olduğu tarım dışı sektörlerde durum analizi yapılarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. SGK Hazine Müsteşarlığı, GİB, İŞKUR, KOSGEB, SGK, TÜİK, TOBB, TESK, TİSK, DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, MÜSİAD, TÜSİAD

*27 Ekim 2015 tarihinde bir çalıştay yapılmıştır.

*Yaklaşık 350 kişinin katılım sağladığı inşaat, turizm, tekstil ve mobilya sektörlerine yönelik 4 ayrı çalışma grubuyla, sektörel bazda durum analizleri yapılarak, çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

* İnşaat, turizm, tekstil ve mobilya sektörlerinde kayıt dışılığın tartışıldığı çalıştaya ilişkin çıktı raporlar hazırlanmıştır.

*Nihai rapor katılımcılarla paylaşılarak eylem tamamlanmıştır. (Haziran 2016-)

Şubat 2015 Mayıs 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 3 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (SGK)
SGK
Cevdet CEYLAN
Başkan Yardımcısı
Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür
Yakup SÜNGÜ
Daire Başkanı
Mehmet Kerem BOZKURT
Sos.Güv.Uzm.
Özgen AKÇAM
Sos.Güv.Uzm.
207 80 00
 
458 80 56
 
458 79 85
 
458 79 62
 
458 79 91
 
cceylan@sgk.gov.tr
 
aacikgoz4@sgk.gov.tr
 
ysungu@sgk.gov.tr
 
mbozkurt4@sgk.gov.tr
 
oakcam@sgk.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele
Müdürlüğü (45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Hilal KARASU
Gelir Uzmanı
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 71
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
hkarasu@gelirler.gov.tr