33 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
33 Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi kayıp ve kaçağını azaltmak amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri gözden geçirilecek, ilgili kurumlarla birlikte yapılan ortak denetimleri de kapsayan daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulacaktır. GİB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK

* 14/10/2015 tarihi itibariyle Saha görevi yapan 700 personelimize eğitim verilmiştir.

* Akaryakıt istasyonu denetiminin tüm aşamalarının uygulamalı olarak gösterildiği teknik ve mevzuat eğitimi verilmiştir.

* Yazar kasalı pompa simülatörü ve basit yazarkasa, bilgisayar bağlantılı yazar kasa ve yeni nesil yazar kasa cihaz örneklerinin bulunduğu eğitim sınıfları oluşturulmuştur.

* 01 Mayıs-11 Haziran 2015 tarihleri arasında saha görevi yapan 750 personelimize, 150 kişiden oluşan diğer kurum ve kuruluş personeli ve 200 kişiden oluşan kolluk kuvvetlerine bandrol, yoklama ve yaygın yoğun vergi denetim eğitimi verilmiştir.

* Denetim personelimize ve diğer kamu kurumlarındaki bandrol denetimi yapan yaklaşık 1000 personele cihazlarının dağıtımı yapılmıştır.

* Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri, EPDK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte ortak denetimler yapılmıştır.

* Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele noktasında paydaş kurumlarımızdan olan Jandarma Genel Komutanlığı personeline de (60 kişi) 29.04.2015 – 30.04.2015 tarihlerinde eğitim verilmiştir.

* Korsanla mücadele için illerde kurulan ve il kültür ve turizm müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü ve vergi dairesi çalışanlarından oluşan komisyonlar iştirak edilmekte ve denetimlere katılım sağlanarak destek verilmektedir.

* Vergi Dairesi Başkanlıklarınca sektörel denetim rehberleri hazırlanmıştır. Başkanlığımızca denetim yapılacak sektörler ile denetim yapılacak dönemler planlanmıştır.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 33 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GİB)
Vergi Denetimi
ve Koordinasyonu
Müdürlüğü (11)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Mesut UÇAK
Grup Başkanı
Şenol EVLİ
Müdür
415 38 82
 
415 39 00
 
415 32 86
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
mucak@gelierler.gov.tr
 
sevli@gelirler.gov.tr