34 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
34 Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, 24 saat esasına dayanan denetim uygulamasına geçilecektir. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, SGK

*Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesine dayanılarak 24 saat esasına dayanan denetim uygulamasına ilişkin yönetmelik taslağı hazırlanmıştır.

*Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü ile toplantı gerçekleştirilmiş ve yönetmelik taslağı istişare edilmiştir.

*Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz Eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 17.09.2015 tarihli ve 29478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şubat 2015 Temmuz 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 34 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GİB)
Mevzuat Düzenleme,
Kadro ve İstatistik
Müdürlüğü
(4)
İsmail ASLAN
Daire Başkanı
Mustafa KILINÇ
Grup Başkanı
Semra DİKER
Müdür
415 33 67
 
415 33 58
 
415 35 57
 
iaslan@gelirler.gov.tr
 
mkilinc@gelirler.gov.tr
 
sdiker@gelirler.gov.tr