37 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
37 Vergi kanunlarında ve gümrük mevzuatında yer alan ceza hükümleri gözden geçirilecek ve gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

*213 sayılı Vergi Usul Kanunu daha sistematik bir yaklaşımla, günün şartlarına uygun olarak düzenleyen yeni VUK tasarı taslağı hazırlanmıştır. Mezkur taslak çerçevesinde ceza hükümleri de ele alınmış ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler taslağa işlenmiştir.

*Gümrük Bakanlığında da gümrük cezalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 37 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Vergi Ceza ve
İhtilafları Müdürlüğü

(30)
Kaan KASIM
Daire Başkanı
Mustafa AK
Grup Başkanı
Göksal AYGÜN
Müdür
415 32 59
 
415 32 78
 
415 32 51
 
kaan.kasim@gelirler.gov.tr
 
mak@gelirler.gov.tr
 
gaygun@gelirler.gov.tr