38 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
38 Tahsilat ve ödemelerle ilgili mevzuatta yer alan hadler ve alım-satım bildirim tutarları gözden geçirilerek, ilgili had ve tutarlar azaltılacak ve bu alana ilişkin etkin bir vergi denetim mekanizması kurulacaktır. GİB Maliye Bakanlığı

*Tahsilat ve ödemeler ile alım satım bildirim tutarlarına ilişkin hadlerin azaltılmasına yönelik tebliğ 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

*Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir.

*Konuya ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınmış, tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içerisinde yer verilmiştir.

Şubat 2015 Ekim 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 38 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Mükellefin
Ödevleri ve
Değerleme
Müdürlüğü (29)
Kaan KASIM
Daire Başkanı
Gökhan ÖZÇUBUK
Grup Başkanı
Murat ÜLKER
Müdür
415 32 59
 
415 32 79
 
415 32 71
 
kaan.kasim@gelirler.gov.tr
 
gozcubuk@gelirler.gov.tr
 
mulker@gelirler.gov.tr