39 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
39 Sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak e-fatura gibi sektörü kavrayacak elektronik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. GİB Sağlık Bakanlığı, SGK

*454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Haziran ayında yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler belirlenmiş ve güncel olarak uygulamaya dahil olacak yeni mükelleflerin listesi çıkarılmıştır. SGK’ nın test işlemlerini tamamlaması ve e-fatura uygulamasına entegre edilmesi için teknik görüşmeler yapılmıştır.

*SGK ve Sağlık Bakanlığı yetkileriyle Şubat ayında bir toplantı gerçekleştirilerek SGK’nın e-fatura entegrasyon süreci değerlendirilmiştir. Sürecin tamamlanması ve sonraki adımlar hakkında kurum görüşleri paylaşıldı. Yapılan toplantı sonucu eylem kapsamında değerlendirilebilecek yaklaşık 25.000 eczane, 3.700 özel ve üniversite hastanesi ile 3.500 optikçinin olduğu bilgisi değerlendirildi.

*YASED temsilcilerinin katılımıyla Gümüşdere binasında 17 Mart 2016 tarihinde sektörle ilgili toplantı düzenlenmiştir.

*Sağlık sektöründe e-fatura uygulamasının yaygınlaştırılmasını teminen 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla e-faturaya geçme zorunluluğu kapsamına girmeyen firmaların da en geç Haziran 2016 itibarıyla geçmelerini sağlayacak Tebliğ çalışması yapılacaktır.

*Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 3 Haziran 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda sağlık sektörünün değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenmiş olup eylemde SGK nedeniyle ilerleme kaydedilemediği ve e-fatura kapsamındaki çalışmalar için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi kararlaştırılmıştır.

*SGK ve Sağlık Bakanlığı’ndan yazı ile denetim ve izinlerine tabi sağlık kuruluşlarının listesi talep edilmiştir. SGK tarafından GİB'e ; Optik: 5876, Medikal malzeme satıcıları: 2285, Özel hastane sarf merkezi:125, Eczaneler:26373 olmak üzere toplam 34.659 sağlık kuruluşu bildirilmiştir.

*SGK ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek yazılara istinaden gelecek mükellef listelerine istinaden sektörün ve mükelleflerin ekonomik büyüklükleri analiz edilmesi ve 2016 yılı sonuna kadar yapılacak yeni Genel Tebliğ düzenlemeleri ile (veya SGK ın e-Fatura sistemine dahil olması yönündeki eksikliklerini tamamlaması ve kendisine kesilen faturaların e-Fatura olmasını talep etmesi halinde) sağlık sektörü kuruluşlarının e-fatura uygulamasına dahil edilmesi planlanmaktadır.

*Kalkınma Bakanlığı’ndan takvimin Aralık 2016 olarak değiştirilmesi istenmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 39 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Elektronik Defter
ve Belge Yönetim
Müdürlüğü
(33)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Şahin Engin UYSAL
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 36
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
euysal@gelirler.gov.tr