4 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
2. BİLEŞEN
GÖNÜLLÜ UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ VE UYUM SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
4 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen ekonomik, sosyolojik, kültürel vb. tüm faktörler analiz edilerek, mükelleflerin uyum seviyelerini artırmaya yönelik çözümler geliştirilecektir. GİB MALİYE BAKANLIĞI

*2-3 Mayıs tarihlerinde Antalya’da çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaya; üniversiteler, meslek mensupları odaları ve sivil toplum kuruluşları (TÜRMOB, TESK), ilgili Bakanlıklar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Başkanlığımızın merkez ve taşra birimleri ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün temsilcileri olmak üzere 85 kişi katılmıştır.

*Çalıştay sonucunda 8 tedbir ve 51 eylemden oluşan ‘Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Eylem Planı’ı hazırlanmıştır. Eylem Planı kapsamında belirlenen 8 tedbir:

1. Tedbir: Kurumsal Yapının Gönüllü Uyumu Destekleyecek Şekilde Geliştirilmesi
2. Tedbir: Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum Stratejisinin Belirlenmesi
3. Tedbir: Yükümlülük Süreçlerinin Kolaylaştırılması
4. Tedbir: Vergi Algısının Geliştirilmesi Çalışmalarının Yapılması
5. Tedbir: Vergiyle İlgili Paydaşlarla İşbirliğinin ve İletişimin Artırılması
6. Tedbir: Mevzuatta Gönüllü Uyumu Destekleyici Çalışmaların Yapılması
7. Tedbir: İletişim Araçlarının Gönüllü Uyumun Artırılmasında Etkin Olarak Kullanılması
8. Tedbir: Denetim Mekanizmasının Gönüllü Uyumu Artıracak Şekilde Geliştirilmesi

*Eylem planı, Bakanlık Makamından alınan 11/02/2016 tarihli ve 7067 sayılı Olur uyarınca 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, eylemlerin gerçekleşme durumları da Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığınca takip edilecektir.

*Eylem Planının takibi kapsamında Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Başkanlığımız Daire Başkanlıklarına gönderilen 02/03/2016 tarihli yazıda;

-Eylemlerle ilgili sorumlu ve ilgili müdürlüklerin tespit edilmesi,
-Alt eylem/projelerin belirlenmesi ve takvime bağlanarak bildirilmesi,
-İlk üç aylık gerçekleşme bilgilerinin 10/04/2016 tarihine kadar, izleyen üçer aylık raporlama dönemlerine ait gerçekleşme bilgilerinin ise raporlama dönemini takip eden ayın 10'uncu gününe kadar gönderilmesi
istenilmiştir.

*Eylem Planının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla eylemlerin üçer aylık gerçekleşme durumlarının takibi ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Şubat 2015 Aralık 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 4 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Mükellef Hizmetleri
Geliştirme Müdürlüğü
(6)
İlhan KARAYILAN
Daire Başkanı
Mehmet CEYLAN
Grup Başkanı
Rıza DİKMEN
Müdür
415 32 07
 
415 35 28
 
415 35 14
 
ikarayilan@gelirler.gov.tr
 
mceylan@gelirler.gov.tr
 
rdikmen@gelirler.gov.tr