40 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
40 Özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak ilgili mevzuat ve uygulamalar gözden geçirilecektir. GİB Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK

*5510 sayılı Kanuna eklenen ek 10 uncu madde ile hekimlerin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmasının uygulamaya etkileri ve sonuçları değerlendirilmektedir.

*Serbest çalışan hekimler ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin e-reçete yazmaları ve MEDULA sistemine dahil edilmesi için çalışılmış, ancak SGK’dan kaynaklanan nedenlerle ilerleme sağlanamamıştır.

*OHSAD üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 10/12/2015 tarihinde İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

*Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından konunun değerlendirilerek sektör taranması yapılmasının karara bağlanması halinde, belirlenecek takvim çerçevesinde sektör taraması yapılacaktır. Konuyla ilgili olarak bugüne kadar ilgili kurumlardan (SGK ve Sağlık Bak.) herhangi bir geri dönüş olmamıştır.

*17/06/2015 tarihinde yapılan toplantıda Sağlık Bakanlığı girişimi ile sektörde seçilen hastanelerde iş ve işlemlerin tespit edilmesi amacıyla yerinde takip yapılması kararı alınmıştır. 

*Özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularına yönelik olarak düzenlenen vergi inceleme raporlarının birer örneği temin edilmiş ve analiz edilmeye başlanmıştır.

*Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 3 Haziran 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda sağlık sektörünün değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenmiş olup, Sağlık Bakanlığı’nda özel sağlık kuruluşlarına yönelik yer alan verilerin değerlendirilerek kayıt dışı ekonomi ile mücadelede nasıl kullanılabileceği hususu kararlaştırılmıştır.

*Özel sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler ile serbest çalışan hekimlerin mükellefiyet durumları, vergilendirilmesi ve belge düzenine ilişkin Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı yayımlanmış, görüş ve öneriler alınmak üzere internet sitemizde yayımlanmıştır.

Şubat 2015 Haziran 2017 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 40 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Ücretler ve Serbest
Meslek Kazançları
ile Basit Usulde
Vergilendirme ve
Vergiden Muaf
Esnaf Müdürlüğü
(43)
Kaan KASİM
Daire Başkanı
Mehmet AKARSLAN
Grup Başkanı
Mikdat İMREN
Müdür
415 32 59
 
415 32 50
 
415 32 52
 
kaan.kasim@gelirler.gov.tr
 
makarslan@gelirler.gov.tr
 
mimren@gelirler.gov.tr