43 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
43 Karayolu nakliyesi sektöründe, ilgili mevzuat gözden geçirilerek, malın yüklenmesinden teslimine kadar tüm aşamaların etkin şekilde takip edilmesine imkân sağlayacak elektronik bilgi paylaşımı da dâhil olmak üzere gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla etkin bir işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,GİB

*12/8/2015 ve 10/9/2015 tarihlerinde Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünde toplantılar yapılmıştır. Gölbaşı ön ihbarlı yol kenarı denetim istasyonunda incelemelerde bulunulmuştur.

*Gelir İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen e-Fatura ve e-Arşiv fatura uygulamalarının teknik alt yapı çalışmalarını gerçekleştiren kurum/kuruluşlar ile kurumumuz arasında e-İrsaliye projesi ile ilgili ön değerlendirme toplantısı yapılmış, proje takvimi belirlenmiş ve 2016 yılı sonuna kadar projenin teknik ve yazılımsal alt yapısının tamamlanması değerlendirilmiştir.

*Aracın plakasının okutulup, e-fatura ve e- irsaliyesinin görülebileceğini ve GİB’in otomasyon sistemi ile birlikte çalışılarak malın cinsi, nereye ulaştırılacağı konusunda bilgi alınabilmesi için mevzuat değişikliği yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

*Gümrükler Genel Müdürlüğünce kayıtları tutulan “transit beyanname” ve “tır karnesi” ile ilgili veriler ile Başkanlığımız bilgi işlem kayıtlarında eşleştirme çalışması yapılacaktır.

*Başkanlığımızca eylem hakkında sınır ya da karayolu nakliyesi işlemleri sırasında kayıt dışılığın olabileceği illerden örnek olarak İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlıklarından örnek olaylarla birlikte görüş istenilmiştir.

*Eylemde kullanılabilecek formların sayısallaştırılarak mobil sistemler üzerinden bir web servisi olarak paydaş kurumlara iletilmesini sağlayacak, formların mobil sistemlerde güvenliğini sağlayacak bir altyapının prototip çalışmaları başlamıştır.

*Tüm ülke çapında kullanılabilecek bir sistemin mali analizi de yapılmakta olan bu prototip kapsamında değerlendirilecektir. (Sistem Raporu)

*Karayolu nakliyesi sektörü ile ilgili özel / kamu tüm kurum kuruluşlardan bu konudaki kayıt dışılığı önlemeye yönelik gerekirse yazışmalar yapılmak suretiyle yararlanılabilecek tüm görüş ve önerilerin alınması yönünde çalışma yapılacaktır.

*e-İrsaliye projesine ilişkin teknik ve yazılımsal çalışmalara ağırlık verilecek, Eylül 2016 ayına kadar teknik dokümanların hazırlanması ve akabinde yıl sonuna kadar projeye ilişkin uygulama yazılımının tamamlanması ve testlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

*Teknik dökümanların hazırlanması sırasında taslak dökümanlar Ulaştırma Bakanlığı ile paylaşılacak olup, gelecek görüşler çerçevesinde dokümanlar revize edilecektir. Uygulamadan yararlanması planlanan mükellef grupları tespit edilecektir.

*Sınır kapılarında ve iç gümrüklerde işlem gören yüklerin kayıtlarının kurulacak sistemde uygun olarak tutulması, gönderilen mallara ilişkin fatura, irsaliye ve işyeri kontrollerine ilişkin verilerin kurulacak sistemde uygun olarak tutulması sağlanacaktır.

*Konularında varsa yapılmakta olan veya yapılması planlanan iş ve işlemlerle ilgili ortak bilgi havuzu oluşturulması kapsamında hangi verilerin veri tabanlarından elde edilebileceği hakkında analiz çalışması yapılacaktır.

2 Haziran 2016 Tarihinde GİB ve UDHB yetkililerinin bir araya gelerek yaptığı toplantıda;

*UDHB’nin önceliği yolcu taşıma ve kargo taşımacılığının izlenmesine verdiği, bu konularda yazılım çalışmalarına başladığı, yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığı bitmezse, en geç 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacağı belirtilmiştir.

*UDHB hali hazırda 76 aktif kontrol noktası olduğu bu sayının yakın zamanda 96’ ya çıkarılacağını fakat yetersiz olduğu, çalışan personel sayısının yetersiz olduğu bu konuda MB’ den teknik personel talebinde bulunulduğu fakat kabul edilmediği,

*Gelir İdaresi Başkanlığında kurulumu devam eden e-irsaliye sisteminin amacına uygun bir şekilde kurgulanması, uluslararası standartlara uygun ürün kodlarına yer verilmesi ve sistemin zorunlu tutulması ile Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünün işlerini kolaylaştıracağını, sıkıntıları çözeceğini, eylemin gerçekleşmesine de büyük katkıda sağlayacağı, e-irsaliye kısmının tamamlanması ile eylemin %80’inin, UDHB sisteminin entegrasyonu ile de kalan %20’inin tamamlanmış olacağını ifade etmiştir.  

*Tehlikeli mal taşımacılığının yanı sıra, maden taşımacılığında da MİGEM tarafından kullanılan bir taşıma irsaliyesi ile meyve ve sebze taşımacılığı için hal kayıt sistemine bildirim şeklinde düzenlenen bir irsaliyenin de olduğu bilgisini paylaşmış ve bu bağlamda, hangi kurumların irsaliye kullandığının araştırılmasını, bunların e-irsaliye kapsamında birleştirilme imkânlarının değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

*En kısa sürede, UDHB ile bir araya gelinerek , e-irsaliye sisteminin ortak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2017 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 43 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (UDHB)
Ulaştırma
Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
Mahmut GÜRSES
Karayolu Düzenleme Gen.Md. Daire Başkanı
Erkan ÇÖLKUŞU
Mühendis
Erdem ATILGAN
Mühendis
203 12 14
 
203 12 78
 
203 12 56
 
mahmut.gurses@udhb.gov.tr
 
erkan.colkusu@udhb.gov.tr
 

-  
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Elektronik Defter
ve Belge Yönetim
Müdürlüğü (33)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah Kiraz
Grup Başkanı
Şahin Engin UYSAL
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 36
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
euysal@gelirler.gov.tr