46 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
46 Kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile spor müsabakaları, tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri gibi biletle girilen alanlarda e-bilet uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. GİB Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

*E-bilet uygulamasının yaygınlaştırılması kapsamında aşağıda belirtilen mevzuat çalışmaları tamamlanmış olup mükelleflerimizin uygulamaya dahil olmaları kapsamında ilgili sektör ile toplantılar devam edecektir.

*Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin 462 sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.

*Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin 463 sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.

*Bu Tebliğler ile getirilen e-Bilet Uygulaması kapsamına giren mükellef sayısının artırılması planlanmaktadır.

*Bu Tebliğler ile getirilen e-Bilet Uygulamaları ihtiyari olup, kapsama giren mükellefler istemeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, e-Bilet Uygulamasından yararlanabileceklerdir. E-Bilet uygulamalarının yaygınlaştırılması ile birlikte, yolcu ve giriş bileti düzenlenen hallerde biletlerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, iletilebilmesi imkanı sağlanarak kağıt kullanımı azaltılacak ve sektör hasılatı elektronik ortamda kavranabilir hale gelecektir.

*E-Bilet uygulamasından daha çok mükellefin yararlanabilmesi için geliştirilen özel entegratörlük müessesesi kapsamında 9 kuruma özel entegratörlük izni verilmiştir.

*Hava yolu firmalarınca düzenlenecek e-Biletlere ait e-Bilet Raporunun format ve standartlarının belirlendiği Teknik kılavuz çalışmaları tamamlanmış, sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır.

*Mart ayında sektör temsilcileri ile bir araya gelinerek sektör ihtiyaçlarına uygun bir kılavuz hazırlanarak taslak olarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

*Ayrıca 3 mükellefimiz daha e-Bilet ve yolcu listesi düzenlemeye başlamıştır.

*Eylemin tamamlanması için uygulamadan yararlanmak üzere Başkanlığımıza başvuran mükelleflerin başvuruları uygulamadan yararlanma yöntemlerine göre değerlendirilerek ve gerekli teknik destek verilerek tamamlanacaktır.

*UDHB ile 2 Haziran 2016 tarihinde yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen talep üzerine mal yolcu ve kargo takip sisteminin de yapılabileceği bir sistem kurulması üzerine çalışmalara başlanıldığı, önceliğin yolcu ve kargo takip sistemine verildiği, bu iki takip sisteminin bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 46 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GİB)
Elektronik Defter
ve Belge Yönetim
Müdürlüğü
(33)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Şahin Engin UYSAL
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 36
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
euysal@gelirler.gov.tr