48 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
48 Prime esas kazançların meslek koduyla uyumlu olarak bildirilmesini sağlayacak yasal altyapı oluşturularak, öngörülen meslek gruplarına yönelik prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret skalaları belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacaktır. SGK Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İŞKUR, TÜİK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Meslek Kuruluşları

*Meslek kodu bildiriminde yasal zorunluluğa ilişkin taslak düzenleme hazırlanmıştır.

*TMMOB ve TÜRMOB ile ücret skalası oluşturulması protokolleri imzalanmıştır.

*Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yazışmalar yapılarak mühendis, mimar ve avukatlık, öğretmen, doktor, hemşire, fizyoterapist ücret seviyeleri belirlenmeye çalışılmaktadır.

*Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ile SGK Başkanı Sayın Dr. Mehmet Selim BAĞLI’nın katılımıyla 15.01.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda eylem maddesi görüşülmüştür.

*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86ncı ve 102nci maddelerinde değişiklik öngören ve meslek kodu uygulamasının yasal dayanağa kavuşmasını sağlayacak olan yasa tasarısı TBMM’ye gönderilmiştir. Ayrıca bu kapsamda yapılacak olan rehberlik ve denetim süreçlerine ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 2016 Yılı Programında yer verilmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 48 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (SGK)
SGK
Cevdet CEYLAN
Başkan Yrd.
Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür
Yakup SÜNGÜ
Daire Başkanı
Emre MUTLU
Sos.Güv.Uzm
Özge AKÇAM
Sos.Güv.Uzm
Buket ILGIN
Sos.Güv.Uzm
207 80 00
 
458 80 56
 
458 79 85
 
458 79 61
 
458 79 91
 
458 73 29
 
cceylan@sgk.gov.tr
 
aacikgoz4@sgk.gov.tr
 
ysungu@sgk.gov.tr
 
emutlu@sgk.gov.tr
 
oakcam@sgk.gov.tr
 
bilgin2@sgk.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Ücretler ve Serbest
Meslek Kazançları
ile Basit Usulde
Vergilendirme ve
Vergiden Muaf Esnaf
Müdürlüğü
(43)
Kaan KASIM
Daire Başkanı
Mehmet AKARSLAN
Grup Başkanı
Mikdat İMREN
Müdür
415 32 59
 
415 31 84
 
415 32 52
 
kaan.kasim@gelirler.gov.tr
 
makarslan@gelirler.gov.tr
 
mimren@gelirler.gov.tr