5 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
2. BİLEŞEN
GÖNÜLLÜ UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ VE UYUM SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
5 Mükellef ve vergi türleri itibariyle vergiye uyum maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. GİB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

*Vergi uyumu alanında en iyi uygulamalara sahip AB ülkesiyle ilişkileri geliştirmek üzere kıyaslama çalışmaları yapılması gibi çalışmaları içeren Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesinde (AB PROJESİ-IPA I) uygulama aşamasına gelinmiştir.

*Vergiye uyum maliyetinin hesaplanmasında ulusal ve uluslararası akademik yayınların literatür çalışması tamamlanarak konuya ilişkin bir veri tabanı oluşturulmuştur.

*Vergi uyum maliyetinin ölçülmesine ilişkin akademisyenler ve Price Water House Coopers temsilcilerinin katılımıyla 16 Aralık 2015 ve 18 Şubat 2016 tarihlerinde OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi toplantı salonunda çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

*Bu çalıştaylarda, daha önce yapılan çalışmalar ve bu alandaki akademisyenlerin yaptığı diğer çalışmaların güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyularak yol haritası belirlenmiş ve vergi uyum maliyetlerinin hesaplanması faaliyetleri ile ilgili takvim çalışmaları yapılmıştır.

*Vergi uyumu alanında başarılı ülke uygulamalarını görmek için İtalya, İngiltere, İspanya ve Hollanda’ya çalışma ziyaretleri yapılacaktır.

*4 Mayıs Çarşamba günü Açılış Konferansına katılan yerli ve yabancı uzman ve akademisyenlerle toplantı yapılmış, kayıt dışı ve vergi uyum maliyeti ölçüm çalışmalarına ilişkin yol haritası belirlenmiştir.

*28-29 Temmuz’da Sapanca’ da , 24-26 Ağustos İstanbul’da geniş katılımlı çalıştaylar yapılmıştır.

*Yabancı akademisyenler Friedrich Schneider ve Colin Williams ile yerli akademisyenlerden Prof. Dr. Fatih Savaşan, Prof. Dr. A. Burçin Yereli, Prof. Dr. Gülay Yılmaz, Yrd. Doç. Fatih Yardımcıoğlu, ayrıca yerli ve yabancı bazı uzmanların destek sağlayacağı çalışmalarla, Eylül ayının sonuna kadar vergi uyum maliyeti ölçülmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

Şubat 2015 Aralık 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 5 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele Müdürlüğü
(45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Duygu ÇAKMAK
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
dcakmak@gelirler.gov.tr