50 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
50 Kayıt dışı istihdamla ilgili denetimlerde etkinliğinin artırılması amacıyla, tüm denetim sürecinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak otomasyon programları hazırlanacak ve denetim kapasitesinin artırılması amacıyla SGK’da görev yapan denetmen sayısı 5000’e çıkarılacaktır. SGK -

*Kayıt dışı istihdamla ilgili denetimlerde etkinliğinin artırılması amacıyla, tüm denetim sürecinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak otomasyon programının teknik çalışmaları SGK bünyesinde yer alan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından devam ettirilmektedir.

*SGK’da görev yapan denetmen sayısının 5000’e çıkarılması ile ilgili, Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapılması yönündeki süreç takip edilmektedir.
Denetmen sayısı 1680’e ulaşmıştır.

*14/4/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2610 Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2017 40% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 50 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (SGK)
SGK
Cevdet CEYLAN
Başkan Yardımıcısı
Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür
Yakup SÜNGÜ
Daire Başkanı
Hüseyin ERKEÇ
Şube Müdürü T.
Mehmet Kerem BOZKURT
Sos.Güv.Uzm.
207 80 00
 
458 70 00
 
458 79 85
 
458 76 51
 
458 79 62
 
cceylan@sgk.gov.tr
 
aacikgoz4@sgk.gov.tr
 
ysungu@sgk.gov.tr
 
herkec@sgk.gov.tr
 
mbozkurt4@sgk.gov.tr
 
KOORDİNATÖR BİRİM
Vergi Denetimi
ve Koordinasyonu
Müdürlüğü
(11)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Mesut UÇAK
Grup Başkanı
Şenol EVLİ
Müdür V.
415 38 82
 
415 39 00
 
415 32 86
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
mucak@gelirler.gov.tr
 
sevli@gelirler.gov.tr