52 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
4. BİLEŞEN
EĞİTİCİ ve KAPSAYICI YÖNTEMLERLE TOPLUMUN TÜM KESİMLERDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
52 Kayıt dışılıkla mücadelede toplumun ilgili kesimlerinin katılımı sağlanarak, farkındalık ve bilinç artırma çalışmaları yapılacaktır. GİB

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SGK

*Belirlenen üniversitelerde vergi bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için panel ve/veya konferanslar düzenlenmesi planlanmaktadır.

*Diğer illerde bulunan üniversite öğrencilerinin Ankara’ya davet edilerek hem OECD binasının tanıtılması hem de kayıt dışı ekonomiyle ilgili bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

*Kayıt dışılıkla mücadelede başarılı olan ülkelerin farkındalığın artırılmasına yönelik görsel medyada yaptığı çalışmaların taranmasına devam edilmektedir.

*SGK’ nın kayıt dışı istihdam ile mücadelede başarı sağlamış ekibiyle bir araya gelinerek, onların kayıt dışılıkla mücadele tecrübelerinden istifade edilmeye çalışılacaktır.

*Farkındalık ve bilinç artırma çalışmalarına katılım sağlayacak paydaşlarla toplantılar yapılarak görüş alışverişinde bulunulacaktır.

*Kayıt dışı ekonomide farkındalığı artırmak için başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, STK'lar, meslek odaları gibi toplumun farklı kesimleriyle toplantılar planlanmaktadır.

*TRT ve bazı özel reklam ajanslarıyla toplantılar düzenlenerek farkındalık yaratmada neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

*Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesinde (AB PROJESİ-IPA I) uygulama aşamasına gelmiştir. Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerden bazıları;
*3 Mayıs Salı Günü sabah Saat 10:00’da Ankara Hilton Otelinde Sayın Bakanımızın da açılış konuşması yaptığı geniş katılımlı bir Açılış Konferansı düzenlenmiştir.

*Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında STK’ların katkılarının sağlanması ve kayıt dışı istihdam konusunda kamu farkındalığını arttırılması kapsamında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin konuşmacı olarak davet edildiği, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu kurum ve kuruluşları, birlikler ve üniversitelerden temsilcilerinin de katılımıyla bir çalıştay düzenlenecektir.

*Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına, işveren, işçi ve mükelleflere gönüllü uyum kapsamında faaliyetlere katılımlarından dolayı plaket verilecektir.

*Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında hizmet veren “www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr” sitesinin güncellenmiş, ve kullanıcı dostu bir site olması için geliştirme çalışmalarına devam edilecektir.

*Afiş ve logo örnekleri tasarlanmıştır. Kamu Spotu senaryo örnekleri üzerinde çalışılmaktadır. Temmuz-Ağustos arası yayım aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Şubat 2015 Aralık 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 52 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM(GİB)
Kayıt Dışı
Ekonomiyle
Mücadele
Müdürlüğü (45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Mehtap TONBUL
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
mtonbul@gelirler.gov.tr