53 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
4. BİLEŞEN
EĞİTİCİ ve KAPSAYICI YÖNTEMLERLE TOPLUMUN TÜM KESİMLERDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
53 Çocuklar başta olmak üzere, toplumda vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla görsel medyada yer alan programlardan faydalanılacaktır. GİB

SGK, RTÜK, TRT

*Vergi bilinci ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmiştir.

*Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesinde (AB PROJESİ-IPA I) uygulama aşamasına gelmiştir. Proje kapsamında, toplumda ve çocuklarda vergiye gönüllü uyumu ve vergi bilincini artırmaya yönelik tanıtım, bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı faaliyetlerin (logo, slogan, afiş, TV ve radyo spotları, banner, film, eğitim CD vb.) takvimi belirlenecektir.

*Vergi bilinci ve farkındalığın artırılması amacıyla daha önce yapılmış olan çalışmalar araştırılarak analiz çalışmaları yapılacaktır.

*Vergi bilinci ve farkındalık kapsamında kullanılacak materyallerin ve yöntemlerin (görsel/işitsel medya vs.) tespit edilmesi çalışmaları yapılacaktır.

*Toplumsal farkındalığın artırılması ve vergi bilincinin geliştirilmesinde medyadan faydalanmak amacıyla senarist ve yapımcıların katılımıyla İstanbul’da bir toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır.

*Çocuklara yönelik hazırlanan görsellerin TRT’de yayınlanması amaçlanmaktadır. Yayınlanması planlanan görsellerle ilgili çalışmalara başlanılacaktır.

Şubat 2015 Aralık 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 53 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)
Kalite Güvence
Sistemleri
Müdürlüğü

(3)
İlhan KARAYILAN
Daire Başkanı
Mustafa AKPINAR
Grup Başkanı
Ümit ONAT
Müdür
415 30 00
 
415 32 45
 
415 35 24
 
ikarayilan@gelirler.gov.tr
 
makpinar@gelirler.gov.tr
 
uonat@gelirler.gov.tr