55 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
4. BİLEŞEN
EĞİTİCİ ve KAPSAYICI YÖNTEMLERLE TOPLUMUN TÜM KESİMLERDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
55 İşçi, işveren ve diğer sosyal tarafların kayıt dışı ekonomi ve onun bir parçası olan kayıt dışı istihdam konusunda bilinçlendirilmesi, sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması, kayıt dışı çalışmanın işçi ve işveren üzerindeki gerek çalışma hakları, gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden olan olumsuz etkileri ve sigortalı işçi/işveren hak ve yükümlülükleri konularında bir eğitim modülü hazırlanacak ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin kapsamı genişletilecektir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

*Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi II (KİTUP II) kapsamında, teknik çalışmalar tamamlanmış ve kayıt dışı istihdam ile iş ve işçi güvenliğine ilişkin bir eğitim modülü hazırlanmıştır. Eğitim modülü 4 bölümden (sosyal güvenliğin önemi, işveren yükümlülükleri, teşvikler, İSG) oluşmaktadır.

*İşçi ve işverenler için hazırlanan eğitim modülleri tamamlanmış olup, İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teşvikler ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Yükümlülükler başlıkları altında hazırlanan eğitim modüllerine SGK TV’de ve Kurum internet sayfasında yer verilmiştir. Çalışma ve *Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Başkanlığına, 81 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır.

*Çocukların sosyal güvenlik bilincini artırmaya yönelik olarak hazırlanan çizgi filmler 15.06.2016 tarih 3401694 sayılı yazı ile kurumumuza gönderilmiştir .

Şubat 2015 Aralık 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 55 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (SGK)
Sosyal Güvenlik
Kurulu Başkanlığı
Cevdet CEYLAN
Kurum Başkan Yardımcısı
Ahmet AÇIKGÖZ
Sigorta Primleri Genel Müdürü
Yakup SÜNGÜ
Daire Başkanı
Emre MUTLU
Sos.Güv.Uzm.
Özgen AKÇAM
Sos.Güv.Uzm.
Arzu Zübeyde BİLGİ
Sos.Güv.Uzm.
208 80 00
 
458 80 56
 
458 79 85
 
458 79 61
 
458 79 91
 
458 79 91
 
cceylan@sgk.gov.tr
 
Aacikgoz4@sgk.gov.tr
 
ysungu@sgk.gov.tr
 
emutlu@sgk.gov.tr
 
oakcam@sgk.gov.tr
 
zbilgili@sgk.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Toplumsal İletişim,Tanıtım
ve Organizasyon
Müdürlüğü (6)
İlhan KARAYILAN
Daire Başkanı
Mehmet CEYLAN
Grup Başkanı
Rıza DİKMEN
Müdür
415 30 00
 
415 35 28
 
415 35 14
 
ikarayilan@gelirler.gov.tr
 
mceylan@gelirler.gov.tr
 
rdikmen@gelirler.gov.tr