56 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
5. BİLEŞEN
KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
56 Veri paylaşımına esas olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları belirlenecek, bu kurumların güncel veri tespit tabloları hazırlanacak ve bu tablolar diğer kurumlarla paylaşılmak ve söz konusu verilerde gerekli standardizasyon sağlanmak suretiyle kurumlar arasındaki paylaşım kapasitesi artırılacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, GİB, TÜBİTAK, TÜİK, TÜRKSAT, İlgili Kurum/Kuruluşlar

*02 Haziran 2016 tarihinde GİB 3. kat toplantı salonunda UDHB, GİB ve TÜRK-SAT yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda;

- 57 numaralı eylem kapsamında daha önce oluşturulan rapor ile eylemin tamamlandığı fakat iki eylem eş zamanlı yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

- UDHB tarafından KDEM kapsamında kullanılacak verilere öncelik verildiği, fakat, eylemin tüm kamu kurumları verilerini kapsayacak şekilde, Ulusal Veri Envanteri oluşturulacak şekilde anlaşılması gerektiği, toplanan tüm verilerin tek çatı altında toplanarak, tek elden dağıtılmasının önemli olduğu kanaatine varılmıştır.

- Verilerin e-devlet kapısı üzerinden paylaşımına yönelik TÜRKSAT ile ortak çalışmalar yürütüldüğü bilgisi paylaşılmıştır.

- En kısa sürede GİB, UDHB ve TÜRKSAT temsilcilerinin teknik bir toplantı gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştır.

Şubat 2015 Aralık 2017 40% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 56 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (UDHB)
Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı
Ensar KILIÇ
Haberleşme Genel Müdürü  
Gündüz ŞENGÜL
Haberleşme Genel Müdür Yrd.  
Orhan Kemal ARDIÇ
Daire Başkanı  
S. Ayça TAŞÇI
Daire Başkanı  
Fetullah PALA
Mühendis  
Naci CİVELEK
Şube Müdürü 
203 18 40
 
203 18 79
 
203 18 65
 
203 18 77
 
203 18 76
 
203 18 52
 
Ensar.kilic@uhdb.gov.tr
 
Gunduz.sengul@uhdb.gov.tr
 
orhan.ardic@uhdb.gov.tr
 
sayca.tasci@udhb.gov.tr
 
Fetullah.pala@udhb.gov.tr
 
civelek@uhdb.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Veri Yönetimi
ve Teknolojileri
Müdürlüğü (34)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
İbrahim Ethem BAL
Grup Başkanı
Adem YILMAZ
Müdür
415 31 44
 
302 16 15
 
302 16 35
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
iebal@gelirler.gov.tr
 
adem.yilmaz@gelirler.gov.tr