58 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
5. BİLEŞEN
KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
58 Enerji ve madencilik sektöründe gerekli vergisel analiz ve incelemelerin etkin bir biçimde yapılabilmesi için lisans veya imtiyaz hakkı verilen mükellefler ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine yönelik bir sistem kurulacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, EPDK, GİB, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

*MİGEM’den alınan veriler VDK ile paylaşılmıştır.

*MİGEM’den alınan bilgiler ile VEGAS programı üzerinden NACE kodları bazında madencilik sektöründe faaliyet gösteren mükellef listesi arasında karşılaştırma yapılmıştır.

*Madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne yönelik olarak bir analiz çalışması yapılmıştır.

*Sektör hakkında analiz ve raporlama çalışması büyük ölçüde tamamlanmış olup Maden Sektör Raporu taslak olarak hazırlanmıştır. Maden Sektör Raporu tamamlanarak ilgili birimlerle paylaşılacaktır.

*İlgili kurumlarla (ÖİB, ETKB MİGEM, EPDK) toplantı yapılarak kurumlarda bulunan verilerin formatları tespit edilmiştir.

*Söz konusu kurumlarda bulunan verilerin değerlendirilmesine ilişkin olarak verilerin Risk Analiz Sisteminde etkin ve verimli olarak kullanımına ilişkin yöntemleri ve ihtiyaç duyulan veri formatını belirlemek üzere her bir kurum için görüş ve öneri raporu düzenlenmesi ve söz konusu çalışmanın 3 ay içerisinde tamamlanması maksadıyla Vergi Müfettişleri görevlendirilmiş Sektör hakkında analiz ve raporlama çalışması büyük ölçüde tamamlanmıştır.

*Mart ayı içerisinde daha önce maden şirketlerine yönelik vergi incelemesi gerçekleştiren Vergi Müfettişi Halil Çağdaş Baran ve Vergi Deneti Kurulu Risk Analiz birimi ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

*Özelleştirme İdaresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile EPDK'dan veriler temin edilmiş olup veriler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Aralık ayı içerisinde çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

Şubat 2015 Haziran 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 58 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI )
Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı
Murat Selçuk TAŞKIRAN
VDK Başkan Yardımcısı
Fatih ADANUR
Koordinatör
Canan BALANDI
Şube Müdürü
Umut ÖZTÜRK
Gelir Uzmanı
253 51 59
 
253 53 39
 
253 53 33
 
253 53 30
 
selcuk.taskiran@vdk.gov.tr
 
fatih.adanur@vdk.gov.tr
 
canan.bagriyanik@vdk.gov.tr
 
umut.ozturk@vdk.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Sektörel İktisadi
ve Mali Yapı
Analizleri Müdürlüğü

(83)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
İbrahim Ethem BAL
Grup Başkanı
Emre YENİARAS
Müdür
415 31 44
 
302 16 15
 
302 16 54
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
iebal@gelirler.gov.tr
 
eyeniaras@gelirler.gov.tr