6 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
2. BİLEŞEN
GÖNÜLLÜ UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ VE UYUM SEVİYESİNİN YÜKSETİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
6 Mükellefiyete ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip işlemlerinde süreçler hızlandırılacak, güncelliğini yitiren müessese ve uygulamalar revize edilmek veya yenileri getirilmek suretiyle mükelleflerin vergiye gönüllü uyum seviyeleri artırılacaktır. GİB Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

*Tahakkuk, tahsilat ve takip işlemlerine ilişkin meslek mensupları ve vergi dairesi müdür/müdür yardımcılarının katılımıyla Haziran ayında bir çalıştay düzenlenmiştir.

* Pilot olarak seçilen vergi dairelerinde bu süreçlere ilişkin gözlemler yapılacaktır.

*Tahakkuk, tahsilat ve takip işlemlerine ilişkin aksayan ve güncelliğini yitiren iş, işlem ve süreçler tespit edilerek, gerekli iyileştirme ve revizeler yapılmaktadır. Bu kapsamda EVDB, e-tebligat geliştirmeleri yapıldı. Araçların e-haczine ve vergi dairelerinde elektronik yazışmaya geçilmeye başlanmıştır.

*1/4/2016 tarihinden itibaren e-tebligat uygulamasına geçilmiştir. Tanıtım için kamu spotu hazırlanmıştır.

*Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğine ilişkin belirlenmiş olan organizasyon yapısına göre Müdürlükler, Hukuk Bürosu, Komisyonlar ve Şubelerin görev tanımları belirlenmiştir.

*Pilot olarak uygulanan Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığına Tahsil ve Vergi Dairesi sıfatı kazandırılarak faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda merkez ve ilçelerde yer alan vergi daireleri kapatılmıştır.

*Vergi Dairesi Başkanlığının(tek vergi dairesi) taslak işlem yönergesi doğrultusunda vergi dairesi işlem yönergesinin güncellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca vergi dairesi müdürlüğü işlem yönergesi yenilenmiştir.

*2004/13 sayılı re'sen terk genelgesinin uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak güncellenmesi ve ilgili birimlerden yeni oluşturulan genelge ile ilgili görüşlerin alınması ve alınan görüşlerin değerlendirilmesi yapılmıştır.

*Banka kartları(debit kart) ile vergi tahsilatı yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda İş Bankası, Denizbank ve Akbank ile çalışmalar tamamlanmıştır. Fastpay, Paypal ve BKM Express gibi uygulamalar üzerinden vergi tahsilatı yapılması için çalışmalara devam edilmektedir.

*Bankaların web siteleri üzerinden yapılan vergi tahsilatlarının basitleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. ilerleme kaydedilmiştir

*ÖTV I sayılı mükelleflerine ihtisaslaşmış vergi dairelerinden hizmet almaları amacıyla gereken çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda 2.038 mükelleften 839’u mükellefiyetlerini terkin ettirmişler ve yaklaşık 400 mükellef ise nakil terk işlemine tabi tutulmuştur.

*Eylem tamamlanmakla birlikte, mükellefiyete ilişkin tahakkuk, tahsilat ve takip işlemlerinde süreçlerinin iyileştirilmesi Başkanlığımızın temel görevleri arasında olması ve bu iş ve işlemlerin devamlı nitelikte olması nedeniyle çalışmalarımız devam etmektedir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 6 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Vergi Kanunu
Uygulamaları Müdürlüğü
(71)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
Hamit ÖZTÜRK
Grup Başkanı
İbrahim ATEŞ
Müdür
415 31 44
 
302 16 23
 
302 16 44
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
hamit.ozturk@gelirler.gov.tr
 
iates@gelirler.gov.tr