61 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
5. BİLEŞEN
KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
61 Tarımsal Faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla TÜİK ile ortak yapılacak tarım sayımı sonucu “ tarım sayım istatistiki” oluşturulacak ve söz konusu istatistik ile “Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi” arasında bağlantı kurulması sağlanacaktır.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TÜİK

*Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği yayımlanmıştır.

*17 Aralık 2015 tarihinde Başkanlığımızda bir toplantı tertip edilmiş ve GTB ile GTHB’ye bu eylemlerin durumuna ilişkin sunum yaptırılmıştır.

*Tarımsal Üretim Kayıt sistemi (TÜKAS) 2016 yılı kayıtlarına yönelik olarak Bursa ili Karacabey ilçesinde 29.02.2016 11.03.2016 tarihleri arasında pilot uygulama gerçekleştirilmiş işletme bazında sisteme kayıtlar yapılmıştır.

*GTHB İl Müdürlüklerinden katılımcılarla gerçekleştirilen TÜKAS Eğiticilerin Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı 13-15 Nisan ve 18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında 2 grup halinde yapılmış toplantı sonrası eğitim alan her ilden eğiticilerin diğer personele eğitim verebilmesi için bütün tabletlere uygulamaları geliştirilen ve işletme danışmanlığı kapsamında ekler yapılan program güncellemeleri yüklenmeye başlanmıştır.

*TÜKAS sistemine ilişkin işletme ve köy bazında yetkilendirme ekranı hazırlanarak bu kapsamda yetkilendirme çalışmaları yapılmış ve GTHB İl müdürlüklerimizce görev bölgelerine göre çalışma grupları oluşturularak sisteme girilmiştir.

*Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) 2016 yılı kayıtlarına yönelik olarak Bursa ili Karacabey ilçesinde 29.02.2016 11.03.2016 tarihleri arasında pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve işletme bazında sisteme kayıtlar yapılmıştır.

*Sistemle ilgili olarak;

-Yazılımların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığı,

-Ülkesel bazda görevlendirilen 16.000 personele mayıs ayı içerisinde eğitim verildiği,

-Sistemle ilgili 1 yılık olan ihalenin sona erdiği ve yeniden ihaleye çıkılacağı,

-10 bin personele tablet dağıtıldığı ve bu personelin köylere giderek çiftçilerin ne kadar tarım arazisi, hayvanı ve makinesinin olduğunu tespit etmeye çalışacağı

bilgisi edinilmiştir.

*Gelir İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katılımıyla 05.10.2016 tarihinde bir toplantı yapılmış olup, söz konusu toplantıda eylemin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Şubat 2015 Haziran 2016 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 61 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GTHB)
GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
Dr. Metin TÜRKER
Genel Müdür Yrd.
Hakan ERDEN
Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı
258 80 05
 
258 78 01
 
metin.turker@tarim.gov.tr
 
hakan.erden@tarim.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Kayıt Dışı
Ekonomiyle Mücadele
Müdürlüğü
(45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Duygu ÇAKMAK
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
dcakmak@gelirler.gov.tr