62 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
5. BİLEŞEN
KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
62 Türkiye Noterler Birliği bünyesinde kurulan veri merkezinde tutulan verilerden kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacak olanlar belirlenecek ve bu verilerin elektronik ortamda ilgili kurumlarla paylaşımına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, GİB, SGK, Türkiye Noterler
Birliği

*Noterlik Kanununa eklenen 198/A maddesi ile noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan tanınmıştır.

*11/07/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik ile noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir.

*28 /07/2015 tarihinde, Noterler Birliği ile kendilerinde bulunan verilerin paylaşımı konusunda toplantı yapılmıştır.

*14/08/2015 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında, GİB, Adalet Bakanlığı, SGK, Noterler Birliği temsilcilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

*Talep edilen verilere ait liste 21/10/2015 tarihli yazımız ekinde noterler birliğine iletilmiştir.

*06/11/2015 tarihinde Noterler Birliğinde yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

*15/02/2016 tarihinde Noterler Birliği ile yapılan toplantıda, istenilen verilerin formatlarının ayrıntılı olarak Noterler Birliğine bildirilerek teknik ekiplerce değerlendirilmesi ve veri paylaşımına başlanılması kararlaştırılmıştır.

*22/04/ 2016 tarihinde Noterler Birliği’nde oluşturulan çalışma grubu ile toplantı yapılarak, veri alışverişinin hangi konularda ve nasıl sağlanacağı hususunda toplantı yapılmıştır.

*Noterler Birliğiyle yapılan komisyon toplantısı sonucu veri paylaşımı hususu netleştirilmiştir. Elektronik ortamda paylaşım için teknik personel çalışmaktadır.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 62 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Veri Yönetimi
ve Teknolojileri
Müdürlüğü (34)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
İbrahim Ethem BAL
Grup Başkanı
Adem YILMAZ
Müdür
415 31 44
 
302 16 15
 
302 16 35
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
iebal@gelirler.gov.tr
 
adem.yilmaz@gelirler.gov.tr