7 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
2. BİLEŞEN
GÖNÜLLÜ UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ VE UYUM SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
7 “Mükellef Risk Yönetimi Projesi”yle analize tabi tutulan mükelleflerin vergisel ödevlere uyum düzeyleri belirlenecek, yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirenlere yönelik pozitif uygulama ve sistemler hayata geçirilecektir. GİB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK

*Mükellef risk yönetimine ilişkin bilgisayar yazılımı tamamlanmıştır.

*Mükellef Bilgi Sistemine ilişkin olarak hazırlanan Tebliğ Taslağı görüş ve önerileri alınmak üzere Daire Başkanlıklarına gönderilmiş ve görüşler değerlendirilmiştir.

*Genel Tebliğ taslağında uygulamaya başlama tarihi 01.01.2016 olarak belirlenmekle birlikte, teşvik ve tedbirlerin bir liste halinde Genel Tebliğe eklenmesi öngörüldüğünden, Daire Başkanlıklarına tekrar bilgilendirme yazısı yazılarak Mükellef Bilgi Sisteminin hayata geçmesi sonrasında uygulanması düşünülen teşvik ve tedbirlerin Daire Başkanlığımıza bildirilmesi talep edilmiştir.

*Daire Başkanlıkları tarafından bildirilecek olan teşvik ve tedbirlere ilişkin bilgiler beklenmektedir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 7 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (SGK)
Uyum Analizi ve
Değerlendirme
Müdürlüğü (16)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KARABOYACI
Grup Başkanı
Deniz ÖZUSTA
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 49
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akaraboyaci@gelirler.gov.tr
 
dozusta@gelirler.gov.tr