8 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
2. BİLEŞEN
GÖNÜLLÜ UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ VE UYUM SEVİYESİNİN YÜKSELTİMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
8 Vergi ve mükellefiyet türlerine göre, işe yeni başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergilendirme süreçleri ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirici rehber ve interaktif yazılımlar hazırlanarak mükelleflerin kullanımına sunulacaktır. GİB *

*Bilanço esasında vergilendirilen ticari kazanç sahibi gerçek kişi mükelleflerin yükümlülüklerine ilişkin analiz çalışmaları tamamlanarak buna ilişkin programın demosu hazırlanmıştır.

*Yapılan çalışmanın etkinliği konusunda meslek mensuplarından öneriler almak üzere TÜRMOB temsilcileri ile bir toplantı yapılmıştır.

*İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç sahibi gerçek kişi mükelleflerin yükümlülüklerine ilişkin analiz çalışmaları tamamlanmıştır.

*Damga Vergisi, ÖTV, MTV ve BSMV Kanunlarına bağlı mükellef yükümlülükleri araştırılarak, yükümlülüklerin programa dahil edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

*İşe yeni başlayan ve işe devam eden bilanço esasında ve işletme hesabı esasında vergilendirilen ticari kazanç sahibi gerçek kişi mükelleflerin vergilendirme süreçleri ve yükümlülükleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

*Yapılan çalışmanın içeriği mevzuat yönünden değerlendirilmek üzere ilgili daire başkanlıkları onayına sunulacaktır.

*Yapılan Çalışmanın görsel tasarım onaya sunulmuştur. Onay aşamasından sonra Gelir vergisi ticari kazanç sahibi mükelleflerin vergilendirme süreçleri ve yükümlülüklerine ilişkin analiz çalışmasının çıktıları programa yüklenmiştir. Programın slider, logo ve tanıtım filmine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

*Onay aşamasından sonra bilanço ve işletme hesabı esasında vergilendirilen ticari kazanç sahibi gerçek kişi mükellefler için interaktif program 15 Şubat 2016 tarihinde kullanıma açılacaktır.

*Gelir Vergisi kapsamındaki diğer kazanç türlerine ilişkin yükümlülüklerin analiz çalışmaları devam etmektedir.

Şubat 2015 Ekim 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 8 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI )
Vergi İletişim
Merkezi
Müdürlüğü (5)
İlhan KARAYILAN
Daire Başkanı
Mehmet CEYLAN
Grup Başkanı
Demet ÜNAL
Müdür
415 30 00
 
415 35 28
 
415 34 79
 
ikarayilan@gelirler.gov.tr
 
mceylan@gelirler.gov.tr
 
demet.unal@gelirler.gov.tr