9 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
2. BİLEŞEN
GÖNÜLLÜ UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ VE UYUM SEVİYESİNİN YÜKSELTİMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
9 Vergiyle ilgili beyan ve bildirime yönelik her türlü belge, mükellefler ve ilgili tarafların da görüşlerine başvurulmak suretiyle gözden geçirilecek, analize uygun, daha basit ve anlaşılır hale getirilecektir. TURMOB 28, 29, 30, 71. Müdürlük, Hukuk Müşavirliği ile Gelir Yönetimi D.B. (I), (II), (III), (IV) ilgili Müdürlükleri

*Vergiyle ilgili beyan ve bildirime yönelik her türlü belge, mükellefler, ilgili birimler ve meslek mensuplarıyla da görüşülerek analize uygun, daha basit ve anlaşılır hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

*Sayın Başkanımızın katılımı ile yapılan toplantıda, elektronik ortamda alınan tüm beyanname ve ekleri gözden geçirilmiştir. Ayrıca TÜRMOB ve ilgili teknik şubelerden yapılması düşünülen değişiklikler hakkında görüşler toplanmıştır.

*Mükelleflerin gayrimenkul sermaye iratları yanı sıra menkul sermaye iratları, ücret ve değer artış kazançlarına ilişkin beyanları da önceden hazırlanmış beyanname sistemi aracılığıyla alınmıştır.

*Gelir Vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin güncellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

*Beyannamelerin yüzde 99,8’i elektronik ortamda alınmakta ve web tabanlı yazılım sayesinde anında veri tabanlarımıza kaydedilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında toplam 82 milyon beyanname elektronik ortamda alınmıştır.

*Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan yıllık 11 milyon 200 bin muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan yıllık 20 milyon 400 bin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini birleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Şubat 2015 Ekim 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 9 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI )
İnternet Vergi Dairesi
Uygulamaları
Müdürlüğü (80)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
Hüseyin AZİLİ
Grup Başkanı
Hüseyin ÖZBAKIR
Müdür
415 31 44
 
302 16 21
 
302 16 34
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
huseyinazili@gelirler.gov.tr
 
hozbakir@gelirler.gov.tr