44 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
44 Şehir içi toplu ulaşımda (otobüs, vapur, tramvay, metro vb.) kademeli olarak elektronik ücret toplama sistemine geçilmesi amacıyla gerekli hukukî, idarî ve teknik alt yapı oluşturulacaktır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği

*Türkiye'de toplu ulaşımda, elektronik ücret toplama sistemine geçmiş olan belediyeler ve bunların kullandıkları sistemler incelenmiştir.

*27 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul, Bursa ,İzmit toplu ulaşım yetkilileri ile şehir içi toplu ulaşım ücretlerinin elektronik ortamda ortak bir platformda toplanmasına yönelik görüş alışverişi toplantısı yapılmıştır.

*Belediyelerde meclis kararı, büyükşehir belediyelerinde UKOME kararı ile bu uygulamalara gerçekleştirilebilmektedir.

*Mahalli İdareler Genel müdürlüğü onayı ile çalışma komisyonu oluşturulmuştur.

*Şehir içi toplu taşımada ücretin elektronik ortamda toplanmasına imkân sağlayacak gerekli hukukî düzenlemeler yapılacak ve buna uygun teknik alt yapı oluşturulacaktır.

*Eylem kapsamında ‘‘Kentkart Mobil’’ Adana, Alanya, Antakya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kdz. Ereğli, İnegöl, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yozgat illerinde uygulamaya başlanmıştır.

*02/06/2016 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile GİB Merkez binada bir toplantı düzenlenmiştir. Bu eylemle ilgili UDHB nin Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de olduğu bir toplantı düzenlenecektir.

Şubat 2015 Aralık 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 44 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (İçişleri Bakanlığı)
İçişleri Bakanlığı
Mehmet Fatih GEYİM
Daire Başkanı
Onur TİTİZ
İçişleri Uzman Yrd.
422 43 40
 
422 43 46
 
m.fatih.geyim@icisleri.gov.tr
 
onur.titiz@icisleri.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Elektronik Defter
ve Belge Yönetim
Müdürlüğü (35)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Veli DOĞANAY
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 58
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
vdoganay@gelirler.gov.tr