Kayıt Dışı Ekonomi Hakkında Türkçe Akademik Çalışmalar

Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonomi Hakkında Türkçe Akademik Çalışmalar
AKADEMİSYENLER MAKALE KONUSU TARİH KAYNAK
Dr. Mustafa ÇOLAK Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüme Yönelik Politika Önerileri         2012         https://www.sgb.gov.tr/sgbyayinlar
Yrd.Doç.Dr.KURTULUŞ BOZKURT
Dr.ÖZGEN ÖZBEY
Kayıt Dışı Ekonomi Türkiye Ekonomisi ve Turizm Sektörü için Değerlendirme         2015         Optimum Ekonomi Bilimleri Der.
Doç. Dr. FATİH YARDIMCIOĞLU
Araş. Gör. SERDAR DUMLUPINAR
Vergi Denetimlerinin Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine Etkisi:Trabzon İli Örneği         2015         Maliye Araştırmaları Derneği
AÇELYA TELLİ Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadeleye Yönelik Türkiyede ve Uluslararası Alanda Alınan Önlemler         2015         Yaklaşım Yayıncılık
Prof. Dr. AHMET AY
Doç. Dr. İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ
Yrd. Doç. Dr. SAVAŞ ERDOĞAN
Türkiyede Vergi Yükünün, Enflasyonun ve Vergi Affı Beklentisinin Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi Üzerine Amprik Bir Uygulama         2014         Sosyal Bilimler Dergisi
HAKAN CAN
MÜCAHİD TAŞTAN
Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi İlişkisi         2014         Vergi Sorunları Dergisi
SALİM ERGENE Kayıt Dışı Ekonominin Varlığı Altında Optimal Para Politikası         2014         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
ERHAN GÜMÜŞ Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemede Yeni Bir Önlem Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu         2014         Vergi Sorunları Dergisi
Prof. Dr. FATİH SAVAŞAN Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi         2014         Gelir İdaresi Başkanlığı
ASİYE TÜTÜNCÜ Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiyedeki Boyutunun Tahmini         2013         Yüksek Lisans Tez
MEHMET ELA Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi ve Eğitim Düzeyi İlişkisi         2013         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
BİROL UBAY Kayıt Dışı Ekonominin Yapısı ve OECD Ülkerinde Uygulanan Örnek Kayıt Dışı Ekonomi         2013         Vergi Sorunları Dergisi
Öğr.Gör.ELŞEN BAĞIRZADE Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına Ortak Yaklaşım:Makro iktisat kapsamlı Kavramsal Analiz         2012         Sosyo Ekonomi Dergisi
Doç. Dr. TAHA BAHADIR SARAÇ Kayıt Dışı Ekonomi ve İşsizlik İlişkisi:Türkiye Örneği         2012         Sosyo Ekonomi Dergisi
M. Uz. Yrd. MERVE ÖNDER Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi ve Uluslararası Uyg.Işığında Çözüm Önerileri         2012         http://www.sgb.gov.tr
ŞABAN KÜÇÜK Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Yöntemler         2012         Yaklaşım yayıncılık
ŞABAN KÜÇÜK Kayıt Dışı Ekonomi Gerçeği         2012         Yaklaşım yayıncılık
Prof. Dr. FATİH SAVAŞAN Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi Ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı         2012         Seta Analiz
Dr. CEYHUN ELGİN Vergi ve Kayıt Dışı Ekonomi: Bir Değerlendirme ve Türkiye Örneği         2011         http://www.econ.boun.edu.tr/content/wp/EC2011_05.pdf
EBRU KILIÇ Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi ve Mücadale Yöntemleri         2011         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
Uzman YASİN DALGIÇ Türkiyede Sektörel Kayıt Dışılık         2010         Bebka
MEHMET AKDENİZ Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Önemi ve Çözüm Önerileri         2010         Yüksek Lisans Tez
NURCAN TEKECE Kayıt Dışı Ekonomi Ölçülmesi ve Türkiyedeki Boyutları         2010         Yüksek Lisans Tez
HÜSEYİN GÖNNETLİOĞLU Kayıt Dışı Ekonomi Nedenleri Boyutları ve Türkiye Örneği         2010         Yüksek Lisans Tez
ÖZLEM ÖZTÜRK KILINÇASLAN Kayıt Dışı Ekonomi ve İktisadi Dalgalanmalar :Türkiye Örneği         2010         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
NURCAN TEKECE Kayıt Dışı Ekonomi Ölçülmesi Türkiyede ki Boyutları ve sonuçları         2010         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
FAZIL AYDIN Dünya Bankası Raporundaki Kayıtdışılık-Vergi ilişkisinin Değerlendirilmesi         2010         Vergi Sorunları Dergisi
HATİCE YURTSEVER Basel II Kriterlerinin Kayıt Dışı Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler         2010         Vergi Sorunları Dergisi
Prof. Dr. ERCAN BALDEMİR
Yrd. Dr. ÖZNUR İŞÇİ
Araş. Gör. HATİCE ÖZKOÇ
MIMIC Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulaması         2009         DEU İİBF dergisi
Öğretim Gör.ÖZCAN KARATAY Kayıt Dışı Ekonominin Ülke Ekonomisine Etkileri Ve Toplumsal Maliyeti         2009         Yüksek Lisans Tez
İMDAT TÜRKAY Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadeleye Vergi Ekseninden Bakış         2009         Vergi Sorunları Dergisi
Doç. Dr. HAKAN ERKUŞ
Dr. KADİR KARAGÖZ
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybının Tahmini         2008         Maliye Dergisi
Doç. Dr. ADEM KALÇA
Ekonomist AYKUT EKİNCİ
Kayıt Dışı Ekonomi ve İktisadi Dalgalanmalar İlişkisi:Türkiye (1968-2005)         2008         Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dr. UMUR TOSUN 23.Türkiye Maliye Sempozyumu(Umur TOSUN)         2008         Maliye Dergisi
Doç. Dr. ADEM KALÇA
Ekonomist AYKUT EKİNCİ
Kayıt Dışı Ekonomi ve İktisadi Dalgalanmalar İlişkisi:Türkiye (1968-2005)         2008         Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dr. UMUR TOSUN 23.Türkiye Maliye Sempozyumu(Umur TOSUN)         2008         Sempozyum Notları
Doç. Dr. İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemede Vergi Politikaları         2008         Vergi Sorunları Dergisi
ALİ HAYDAR YILDIRIM Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Cezaları         2008         Vergi Sorunları Dergisi
Prof. Dr. GÜLSÜM AKALIN
Yrd. Doç. Dr. FERDİ KESİKOĞLU
Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi ve Büyüme İlişkisi         2007         ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
Arş. Gör. ÖZER ÖZÇELİK
Arş. Gör. S.EMRE ÖZCAN
Kayıt Dışı Ekonominin Sebepleri Etkileri Ölçümü         2007         http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=34
Doç. Dr. SUPHİ ASLANOĞLU
SEYFİ YILDIZ
Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi Olgusu Bu Olguyu Azaltmaya Yönelik Çözüm Arayışları ve Bir Öneri Rasyo Analizi Yoluyla Etkin Bir İnceleme Sisteminin Oluşturulması         2007         Sosyo Ekonomi Dergisi
Dr. ATA ÖZKAYA Estimation of real Gdp and unRecorded economy in Turkey Based on Environmental data         2007         http://iktisat.gsu.edu.tr/ata-ozkaya/yayinlar/
Öğretim Gör. H.İBRAHİM DEMİR Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para İlişkisi         2007         Yüksek Lisans Tez
HALİM MURAT BULUT Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları Etkileri ve Mücadele Yöntemleri Türkiye Örneği         2007         Yüksek Lisans Tez
FERHAT SELMAN Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiyedeki Boyutu         2007         Yüksek Lisans Tez
Doç. Dr. SUPHİ ASLANOĞLU Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Azaltmaya Yönelik Çözümler         2007         Sosyo Ekonomi Dergisi
ELİF USLU Kayıt Dışı Ekonomi ve Mücadele Yöntemleri         2007         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
Yrd. Doç. Dr. NÜKET KIRCI Türkiye de Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini:Ekonometrik Bir Yaklaşım         2006         Ekonometri Derneği 2007
Doç. Dr. RAMAZAN ARMAĞAN Türkiye de Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları ve Değerlendime         2006         Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Dergisi
Doç. Dr. FUNDA YURDAKUL Türkiye de Kayıt Dışı Ekonomi:Bir Model Denemesi         2006         Ankara Üni.SBF Dergisi
Prof. Dr. NURAY ALTUĞ Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kayıtdışı Ekonominin Kapsamı         2006         www.tbb.org web sitesi
YALIN BİÇER Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları         2006         Yüksek Lisans Tez
EBRU CANSIZ Eşbütünleşme Analiziyle Türkiyede Kayıt Dışı Ekonominin İncelenmesi         2006         Yüksek Lisans Tez
Araş. Gör. ONUR SAPÇI Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Ekonomisindeki Büyüklüğünün T.Edilmesi         2006         Yüksek Lisans Tez
Ekonomist VUSLAT US Kayıt Dışı Ekonominin boyutları         2006         Türkiye Ekonomi Kurumu
Ekonomi Uz. BETÜL KENCEBAY Kayıt Dışı Ekonominin boyutları         2006         http://www.kayitdisiekonomi.com
Prof. Dr. RECEP KÖK
Araş. Gör. ONUR SAPÇI
Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Ekonomisindeki Büyüklüğün Tahmin Edilmesi         2005         DEU İİBF dergisi
Prof. Dr. ERCAN BALDEMİR
Yrd. Doç. Dr. M.FAYSAL GÖKALP
Arş. Gör. MEHMET AVCI
Türkiyede Kayıt Dışı Ekonominin MIMIC Model İle Tahminlenmesi         2005         DEU İİBF dergisi
Ekonomist VUSLAT US Kayıt Dışı Ekonomi         2005         Sosyo Ekonomi Dergisi
Arş. Gör. ÖZER ÖZÇELİK Teorik ve Kavramsal Perspektiften Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu Ölçümü ve Çözümü         2005         Yüksek Lisans Tez
Yrd. Doç. Dr. HAKAN KUM Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Ölçülmesi Teori ve Türkiye Uygulaması         2005         Doktora Lisans Tez
B. H. Uzm. SERDAR KOYUTÜRK
B. H. Uzm. AZMİ DEMİRCİ
B. H. Uzm. NEJAT ELALDI
B. H. Uzm. CENK MURAT ASLAN
Hesap Uzm. İSMAİL TEKKOYUN
Kayıt Dışı Ekonomi Nedenleri Etkileri Boyutları ve Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılmasına Yönelik Öneriler         2004         Hesap Uzmanları Kurulu
Prof. Dr: AHMET BURÇİN YERELİ Türkiyede Kayıt Dışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi         2004         Yaklaşım Dergisi
GÜLAY YILMAZ Kayıt Dışı Ekonomi         2004         Sempozyum Notları
Ekonomist VUSLAT US Kayıt Dışı Ekonomi Tahmin Yöntem Önerisi:Türkiye Örneği         2004         Türkiye Ekonomi Kurumu
TOYLYMYRAT HALLYYEV Tükiyede Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Politikası         2004         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
Gelirler Kont. ERKAN GÜRBOĞA Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Yoklamanın Önemi         2004         Vergi Sorunları Dergisi
SALİH TANRIKULU Kayıt Dışı Faaliyetlerin Nedenleri İle Ekonomik ve Vergisel Sonuçları Üzerine Yapılan İki Araş.Değ.         2004         Vergi Sorunları Dergisi
Prof. Dr. HASAN VERGİL
Yrd. Dr. HAKAN ÇETİNTAŞ
Kayıt Dışı ekonominin Türkiye açısından incelenmesi         2003         Doğuş Üniversitesi Dergisi
Prof. Dr. NİHAT IŞIK
Prof. Dr. MUSTAFA ACAR
Kayıt Dışı Ekonomi:Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları Üzerine Çalışma         2003         Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
ERGÜN AKTÜRK
GÜLAY ÇİZGİCİ
Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama         2003         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
Prof. Dr. ABUZER PINAR Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı:Türkiye İçin İller Bazında Bir Tahmin         2002         Ankara Üni.SBF Dergisi
Prof. Dr. MUSTAFA ALİ SARILI Türkiyede Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları Etkileri Nedenleri ve Çözüm Önerileri         2002         Bankacılar Dergisi
ADNAN YALÇINCI Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları ve Değerlendirilmesi         2002         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
Prof. Dr. İZZETTİN ÖNDER Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergileme         2001         İ.Ü.SBF Dergisi
Yrd. Doç. Dr. TURGUT GÜMÜŞ Dışsallık ve Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına İlişkin Değerlendirme         2000         Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
NECDET FİDAN Kayıt Dışı Ekonomi         2000         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
AHMET SALİH İKİZ Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye'de Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri         2000         Yüksek Lisans Tez(YÖK Tez Merkezi)
Genel Müdür YILMAZ ILGIN Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiyedeki Boyutları         1999         Uzmanlık Tezi
Prof. Dr. MEHMET KARAGÜL Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiyedeki Kayıt Dışı Ekonominin İncelenmesi         1998         Celal Bayar Üniversitesi Dergisi
GİB D. Baş. FARUK GÖZÜBÜYÜK Vergisel Yaklaşımla Türkiyede Kayıt Dışı Ekonomi         1996         Celal Bayar Üniversitesi Dergisi