Akaryakıt ve LPG Sevkiyatının İzlenmesine İlişkin Toplantı II

Buradasınız

2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, yükleme yerinden teslim mahalline kadar takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik olan 22 numaralı eylem ve akaryakıt sektöründeki kayıp –kaçağın azaltılması önerileri üzerine, 23/05/2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında, GİB temsilcileri ve sektörde faaliyet gösteren temsilcilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Gümrük yönetmeliği EK-81/A’da yer alan sayaç sistemi, akaryakıt ticaretinde hangi açıklardan yararlanılarak kaçakçılık yapıldığı ve bu kaçakçılığın önlenebilmesi adına ne gibi önlemler alınacağı, hangi alanlarda düzenlemeler yapılabileceği değerlendirilmiştir.