Haberler ve Duyurular

Buradasınız

2
Haz

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Ulaştırma Sektörüne ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımına Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının uygulanmasının takibine yönelik olarak; karayolu nakliyesi sektöründe, malın yüklenmesinden teslimine kadar tüm aşamaların etkin şekilde takip edilmesine imkân sağlayacak bir sisteme kurulmasına yönelik 43 numaralı, kurumlar arası veri paylaşımının artırılmasına yönelik 56 ve 57 numaralı, akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik 22 numaralı eylemler, 02/06/2016 tarihinde Gelir İdaresi Baş

2016
1
Haz

Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi Toplantısı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planında yer alan akaryakıt sektörüne ilişkin olarak Petrol ve LPG lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin gözden geçirilmesine yönelik 19 numaralı, ÖTV'si indirilmiş havacılık yakıtlarında süreçlere yönelik çalışmalar yapılmasına yönelik 20 numaralı, kara taşıtlarına etiket takılarak akaryakıt pompalarının bu etiketleri okuyacak ünitelerle donatılmasına yönelik 21 numaralı ve akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün izlenmesine yönelik 22 numara

2016
25
May

Ücretlerin Bankadan Ödenmesinde Çalışan Sınırı 5’e İndi

2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen 47 numaralı eylemde, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”in kapsamının, kayıt dışılığın önlenmesinde pilot olarak seçilecek sektörlerde genişletilmesi öngörülmüştür. Bu eylem kapsamında, muhtelif toplantılar ve çalışmalar yapılarak Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.

2016
24
May

Uydu Görüntüleri (Gece Işık Verileri) Aracılığıyla Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğünün Tahmin Edilmesi Konulu Toplantı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının 1 numaralı eylemi kapsamındaki “Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Ölçülmesi” ile ilgili 24.05.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı 9. Kat toplantı salonunda Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

2016

Sayfalar