Haberler ve Duyurular

Buradasınız

25
May

Ücretlerin Bankadan Ödenmesinde Çalışan Sınırı 5’e İndi

2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen 47 numaralı eylemde, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”in kapsamının, kayıt dışılığın önlenmesinde pilot olarak seçilecek sektörlerde genişletilmesi öngörülmüştür. Bu eylem kapsamında, muhtelif toplantılar ve çalışmalar yapılarak Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.

2016
24
May

Uydu Görüntüleri (Gece Işık Verileri) Aracılığıyla Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğünün Tahmin Edilmesi Konulu Toplantı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının 1 numaralı eylemi kapsamındaki “Kayıt Dışı Ekonominin Boyutunun Ölçülmesi” ile ilgili 24.05.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı 9. Kat toplantı salonunda Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

2016
23
May

Akaryakıt ve LPG Sevkiyatının İzlenmesine İlişkin Toplantı II

2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, yükleme yerinden teslim mahalline kadar takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik olan 22 numaralı eylem ve akaryakıt sektöründeki kayıp –kaçağın azaltılması önerileri üzerine, 23/05/2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında, GİB temsilcileri ve sektörde faaliyet gösteren temsilcilerin katılımıyla bir

2016
13
May

Hal Kayıt Sistemi ve Lisanslı Depoculuk Sisteminin İşleyişinin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen 25 ve 26 numaralı Hal Kayıt ve Lisanslı Depoculuk Sistemlerinin işleyişinin değerlendirilmesi hakkında 13.05.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

2016

Sayfalar