Haberler ve Duyurular

Buradasınız

3
Haz

Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planına İlişkin Toplantı

3 Haziran 2016 Cuma saat 14:00 da Sosyal Güvenlik Kurumunda Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planında yer alan ve SGK’nın sorumlu olduğu İstihdam ve sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi başlığında yer alan 4.1 no.lu "Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar düzenlenecektir." tedbir maddesiyle ilgili yapılması planlanan KOBİ Çalıştayının gündeminin görüşüldüğü bir toplantı yapılmıştır.

2016
3
Haz

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Sağlık Sektörüne Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan Sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, e-faturaya geçilmesi gibi sektörü kavrayacak elektronik uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik 39 numaralı, özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesinde mevzuat ve uygulamaların gözden geçirilmesine yönelik 40 numaralı, Türkiye’de üretilen veya ithal yoluyla ülkeye giren kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların, üretim veya ithalinden nihai tüketiciye/aşamaya ulaşıncaya kadar takibine imkan sağlaya

2016
2
Haz

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında, Ulaştırma Sektörüne ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımına Yönelik Olarak Yer Alan Eylemlerin Değerlendirilmesine İlişkin Toplantı

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının uygulanmasının takibine yönelik olarak; karayolu nakliyesi sektöründe, malın yüklenmesinden teslimine kadar tüm aşamaların etkin şekilde takip edilmesine imkân sağlayacak bir sisteme kurulmasına yönelik 43 numaralı, kurumlar arası veri paylaşımının artırılmasına yönelik 56 ve 57 numaralı, akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtları ile boru hatlarında taşınan ürünün, takibine imkân sağlayacak bir sistem kurulmasına yönelik 22 numaralı eylemler, 02/06/2016 tarihinde Gelir İdaresi Baş

2016

Sayfalar