İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Günübirlik Konaklama Rezervasyonlarının Takibine İlişkin Toplantı

Buradasınız

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planının 12 numaralı eylemi kapsamındaki “Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak, internet üzerinden yurt içi ve yurt dışından otel, pansiyon, günübirlik ev vb. konaklama rezervasyonlarının takibi, sektörde e-fatura ve e-arşiv uygulamaları” ile ilgili 11.05.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı 3. Kat toplantı salonunda Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ Başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, internet üzerinden yapılan günübirlik konaklama rezervasyonlarının takibine yönelik hazırlanan “Günübirlik Konut Kiralamaları Takip ve İzleme Sistemi’’ önerisi incelenmiş, günübirlik konut kiralamaları ve bu sektördeki kayıt dışılıkla mücadelede hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Sektördeki kayıt dışılıkla mücadelede, yazılım teknolojilerinin nasıl ve ne ölçüde kullanılabileceği değerlendirilmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Sonuç itibarıyla, Türkiye’de günübirlik kiralamalarının en fazla yapıldığı iller tespit edilerek bu alanda kayıt dışılıkla mücadelede uygulanacak yöntemlerle ilgili yol haritası belirlenmiştir.