Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Sorumlu ve İlgili Olduğu Eylemlerin Değerlendirilmesi Toplantısı

Buradasınız

      Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planında yer alan akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtlarıyla ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik 22 numaralı, gümrük kapıları ve gümrük idarelerinin kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 23 numaralı, Gümrük Antrepo Rejimi’nin gözden geçirilmesine yönelik 24 numaralı, ithalata konu olan malların gerçek kıymetleri ile ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik 28 numaralı, internet ortamında yapılan ticarette kayıt dışılığın önlenmesine yönelik 29 numaralı, internet üzerinden yapılan reklam faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılmasına yönelik 30 numaralı ve cezalarda etkinliğin ve caydırıcılığın artırılması amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılmasına yönelik olan 37 numaralı eylemlerle ilgili olarak Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlükleri’nin temsilcilerinin katılımıyla 20 Ekim 2016 tarihinde saat 10:00’da Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

     Toplantıda, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında yer alan mezkûr eylemlerin hayata geçirilmesi için yapılan / yapılması planlanan faaliyetler kapsamında yürütülen çalışmalar ve bu eylemlerin gerçekleşme durumları hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.