Kayıt Dışılıkla Mücadelede STK Buluşması

Buradasınız

           “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi”   (AB Projesi-IPA Bileşen I) kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede STK Buluşması'' çalıştayı tarihinde, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

          Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ, Gelir İdaresi Başkanlığının mükelleflerin haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunduğuna, vergiye gönüllü uyumu sağladığına, mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmaya çalıştığına, örnek bir idare olma faaliyetini sürdürmek amacıyla sürekli kendini geliştirmeye, yenilikleri bünyesinde barındırmaya çalışan idare olarak hizmet vermeye çalıştığına vurgu yaptığı konuşmasıyla çalıştay açılışını gerçekleştirmiştir.

          Sayın OKUMUŞ, Proje kapsamında kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesi, vergi uyum maliyetinin ölçülmesi, vergi uyumunun arttırılması, kurumsal kapasitenin arttırılması, hizmet kalitesinin arttırılması, kamu farkındalığının arttırılması ve kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik aktivite ve çalışmalar yürütüldüğünü ve Projede tamamlanma aşamasına gelindiğini belirtmiştir.

          Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK kayıt dışı ekonominin sebepleri, sonuçları, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında hazırlanan eylem planları ve sağlanan ilerlemeler ile gelinen noktayı özetleyen sunumunu gerçekleştirmiştir.

          Akabinde, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Saymanı Sayın Emre KARTALOĞLU, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konfederasyonu Vergi Danışmanı Sayın S. Cüneyt YEŞİLKAYA ve Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sayın Gülay YILMAZ Türkiye ekonomisi ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadeleye ilişkin konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

          Çalıştay sonunda katılımcılara kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gerek projeye gerekse diğer çalışmalara vermiş oldukları destekler nedeniyle plaketleri takdim edilmiştir.