Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL, Gelir İdaresi Başkanlığının “2016 Yılı Çalışma ve Hedeflerinin Değerlendirilmesi” toplantısında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelenin Önemine Vurgu Yaptı

Buradasınız

         Afyonkarahisar’da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2016 Yılı Çalışma ve Hedeflerinin Değerlendirilmesi” toplantısının açılışında konuşan Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, her ne olursa olsun kayıt dışı ekonominin önlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, 2002 yılından bu yana 14 yılda kayıt dışı istihdam oranının yüzde 52 seviyesinden yüzde 32 seviyesine, kayıt dışı ekonominin boyutunun da %32 seviyesinden yüzde 27 seviyesine gerilediğini, bir takım çalışmalar ile kayıt dışı ekonominin seviyesinde azalma olsa da aslında Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutunun halen yüksek olduğunu belirtti. Dolayısı ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve hızla aşağıya çekilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığının 2008-10 ve 2011-13 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planlarını uyguladığını ve 2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planıyla mücadele ye devam edildiğini ve bu planın da etkili bir şekilde uygulanması gereğini ekledi. Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları olarak vergi dairesi başkanlarından, öncelikli iş olarak kayıt dışı kalmış, vergi dışı kalmış bütün işletmeleri tespit etmelerini ve vergi dairesine hiç uğramayanları bir kere vergi dairesine getirmek için çalışmalarını istedi.

            Sözlerine devam eden Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, bu meselenin sadece bir kamu getirisi olayı olarak ele alınmasının yanlış olacağını, özel sektör ile konuşulduğu zaman kayıt dışı ekonomi konusunun gerçekten üzerinde durulması gereken bir husus olduğunu, bir tarafta vergisini tam zamanında, doğru bir şekilde ödeyen kayıtlı mükelleflerin, bir tarafta da hiçbir şekilde vergi dairesine uğramayan, vergi ödemeyen işletmelerin bulunduğunu ve haksız rekabetin oluştuğunu, bir mükellefin kayıtlı ekonomi içerisinde bütün yükümlülüklerini yerine getirerek ayakta kalmaya çalıştığını, diğer bir mükellefin ise hiçbir şey ödemeden haksız rekabete yol açtığını, bu yönüyle bakıldığında, meselenin sadece bir kamu getirisi olayı olarak ele alınmasının yanlış olacağını ifade etti. Devletin görevinin piyasada faaliyette bulunan işletmeler arasındaki her türlü haksız rekabeti her bakımdan önlemek olduğunu, bunun yollarından birisinin de kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmek olduğunu, Gelir İdaresi Başkanlığındaki bütün birimlerin, aktif bir şekilde sokağa çıkıp, hayatın içerisine girip, iktisadi hayatta olanları takip edirek kayıt dışı kalmış merdiven altı diye tabir edilen işletmeleri kayda alması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, Gelir İdaresi Başkanlığının birimlerinin performansları değerlendirilirken, kayıt dışı faaliyette bulunan işletmelerden kayıt altına alınanların sayısının da bir performans kriteri olarak dikkate alınması gereğini vurgulamıştır.