Nakit ekonomisiyle mücadele kapsamında ödeme işlemlerinde banka kartları ve benzeri ödeme araçlarının kullanımının özendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi toplantısı

Buradasınız

     Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planında yer alan nakit ekonomisiyle mücadele kapsamında ödeme işlemlerinde banka kartları vb. ödeme araçlarının kullanımının özendirilmesine yönelik olan 31 numaralı eylemle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Semi OKUMUŞ’un Başkanlığında, söz konusu eylemlerin yürütülmesinden sorumlu ve ilgili kurumlar olarak yer alan BDDK, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) temsilcilerinin katılımıyla 20 Ekim 2016 tarihinde saat 14:00’da Gelir İdaresi Başkanlığında toplantı gerçekleştirilmiştir.

         Toplantıda,

     • Söz konusu eylemin hayata geçirilmesi için ödeme işlemlerinde banka kartları vb. ödeme araçlarının kullanımının özendirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir.

     • Nakit ekonomisiyle mücadele kapsamında kart kullanımı, kart kullanıcısı ve üye iş yerleri nezdinde avantajlı hale getirmeye yönelik öneriler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş ve bu önerilerin daha geniş katılımlı bir çalıştayda değerlendirilerek eyleme yönelik bir alt eylem planı oluşturulması kararlaştırılmıştır.

       • Ayrıca, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planında kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesine yönelik 1 numaralı eylem kapsamında yürütülen ölçüm çalışmasında kullanılabilecek bankacılık sektörüne ilişkin verilerin temin edilmesi hususu da görüşülmüştür.