Tarım Sektöründe Kayıt Dışılığın Değerlendirilmesi Toplantısı

Buradasınız

        Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla TÜİK ile ortak yapılacak tarım sayımı sonucu ‘‘Tarım Sayım İstatistiki’’nin oluşturulması ve söz konusu istatistik ile ‘‘Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’’ arasında bağlantının kurulmasının sağlanmasına yönelik olan 61 numaralı eylemin gerçekleşme durumu, anılan eylemin hayata geçirilmesi için yapılan/yapılması planlanan faaliyetlerin ve Tarımsal Ürün Kayıt Sistemi’nin (TÜKAS) değerlendirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) yetkilisinin katılımıyla 16 Haziran 2016 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

       Söz konusu toplantıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkili mühendisle yapılan görüşmede ‘‘Tarımsal Ürün Kayıt Sistemi’’ (TÜKAS) ve ‘‘Çiftçi Kayıt Sistemi’’nin (ÇKS) işleyişi hakkında bilgiler edinilmiş ve Bakanlığın yürütmekte olduğu bu sistemler hakkında genel değerlendirmeler yapılmıştır. Tarım sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesinde GTHB verilerinin nasıl ve ne ölçüde kullanılabileceği değerlendirilmiş olup, mevcut sistemin şuan itibariyle Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem Planı hedefine tam anlamıyla uygun olmadığı belirlenmiş ve çözüm önerileri için bilgi alış verişinde bulunulmuştur.