1 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
1. BİLEŞEN
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTUNUN BELİRLENMESİ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
1 Kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesinde kullanılan mevcut standart yöntemler Türkiye'ye özgü koşullar dikkate alınarak geliştirilecek ve belirli sektörler bazında kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülerek yol açtığı sorunların etkisi araştırılacaktır..

MALİYE BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, GİB, SGK, TÜİK *26/05/2015 tarihinde geniş katılımlı bir çalıştay tertiplenmiştir.

*TÜİK, Dünya Bankası temsilcileri ve akademisyen grupları ile toplantılar yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası kaynaklar taranarak 51 ülkede, kayıt dışı ekonominin nasıl ölçüldüğü ve kullanılan parametreler incelenmiştir.

*Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesinde (AB PROJESİ-IPA I) uygulama aşamasına gelmiştir.

*Öncelikle, diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda en çok kullanılan göstergeler ve Türkiye’ye özgü göstergeleri dikkate alarak MIMIC yöntemi ile göstergelerde değişikliklere giderek ölçüm yapılacaktır. Bu ölçüm sonuçlarını kıyaslayabilmek için MIMIC yöntemi dışındaki diğer yöntemlerle de ölçümler yapılacaktır. Öncelikle, ülke düzeyinde, akabinde bazı sektörler bazında ölçüm yapılacaktır.

*, yerli ve yabancı uzman ve akademisyenlerle toplantı yapılmış, kayıt dışı ve vergi uyum maliyeti ölçüm çalışmalarına ilişkin yol haritası belirlenmiştir.

*28-29 Temmuz’da Sapanca, 24-26 Ağustos İstanbul’da geniş katılımlı çalıştaylar yapılmıştır.

*Yabancı akademisyenler Fredrich Scneider ve Colline Williams ile yerli akademisyenlerden Prof. Dr. Fatih Savaşan, Prof. Dr. Burçin Yereli, Prof. Dr. Gülay Yılmaz, Yrd. Doç. Fatih Yardımcıoğlu, ayrıca yerli ve yabancı bazı uzmanların destek sağlayacağı çalışmalarla, yıl sonuna kadar kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecek, akabinde sektörel bazda kayıt dışılık ölçümleri yapılacaktır.
Şubat 2015 Aralık 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 1 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI )
Kayıt Dışı
Ekonomiyle Mücadele
Müdürlüğü (45)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah ALTINÖRS
Grup Başkanı
Kamil ÖZKAN
Müdür
Abdülkadir BİLEN
Gelir Uzman Yrd.
415 38 82
 
415 32 38
 
415 38 74
 
415 38 70
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
aaltinors@gelirler.gov.tr
 
kozkan@gelirler.gov.tr
 
abilen@gelirler.gov.tr