14 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
14 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre kayıt dışı satılıp basılan ve halk arasında “korsan” tabir edilen materyallerin sistem içine alınmasına yönelik gerekli idarî ve teknik alt yapının oluşması ve denetimlerin etkili ve caydırıcı hale getirilmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

*Denetim Komisyonları Eğitim Semineri düzenlenmiştir. (30 ilden yaklaşık 80 Komisyon üyesinin katılmıştır.)

*10 adet "karekod okuyucu cihaz" denetimlerin yoğun olduğu illere gönderilmiştir.

*200 adet "Lazer şifre okuyucu cihaz" 81 İl Denetim Komisyonuna sunulmuştur.

*İl denetim komisyonlarınca gerçekleştirilen denetimlere GİB personeli fiili olarak katılmaktadır.

*Ortak denetim planları hazırlanmaktadır.

*Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından korsanla ile mücadele kapsamında yapılan projelere destek sağlanmıştır.

*Ülke genelinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine korsan materyal kullanımı ile ilgili bilinçlendirme seminerleri verilmiştir.

*Ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun yeninden hazırlanmaya başlanması ile korsanlıkla mücadelede idari ve teknik alt yapının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

*Toplumsal bilincin artırılmasını teminen kamu spotu hazırlanmıştır

Şubat 2015 Temmuz 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 14 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dinçer ATEŞ
Genel Müdür
Fatoş ALTUNÇ
Mevzuat Dairesi Başkanı
Ramazan Umut KARAKURT
573 83 83
 
573 83 91
 
573 83 71
 
dates@telifhaklari.gov.tr
 
faltunc@telifhaklari.gov.tr
 
rukarakurt@telifhaklari.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Vergi Denetimi
ve Koordinasyonu
Müdürlüğü
(11)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Mesut UÇAK
Grup Başkanı
Şenol EVLİ
Müdür
415 38 82
 
415 39 00
 
415 32 86
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
mucak@gelirler.gov.tr
 
sevli@gelirler.gov.tr