20 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
20 Özel Tüketim Vergisi indirilmiş havacılık yakıtlarında, lisans sahiplerinin alım, satım ve teslimlerine ilişkin işlem ve süreçlere yönelik bir takip sistemi oluşturulacaktır.

GİB

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,Maliye Bakanlığı,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, EPDK

*Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile hava yakıtlarına ilişkin gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.

*DHMİ’den gerekli kontrollerin yapılması için bir sistem oluşturulması istenilmiş ve uygulama sonuçları takip edilmektedir.

*Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 31/8/2015 tarihinde göndermiş olduğu Müsteşar imzalı yazıda, eylemde ve eylem kapsamında bulunan ÖTV(I) Uygulama Genel Tebliğinin (III/B-7) bölümünde istenilen söz konusu faaliyetlerin DHMİ tarafından gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmiştir. Bunun üzerine,  12/10/2015 tarihinde başkan yardımcısı ve daire başkanı düzeyinde DHMİ Genel Müdürü ziyaret edilmiştir.

*26/10/2015 tarihinde daire başkanımız başkanlığında gelir yönetimi, denetim ve uygulama birimlerinin konuyla ilgili yetkilileri ile DHMİ Ankara Esenboğa Hava Limanına çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

*Bu ziyaretler neticesinde, mevcutta vergi dairesi müdürlüğünün sorumluluğunda yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen teminat çözümü işlemlerinin yine vergi dairesi müdürlüğü tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerinden (SHGM vb.) elektronik ortamda temin edilerek çözülmesinin sistemin sağlıklı yürütülmesi açısından gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

*Bu amaçla, yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili olarak hazırlanan bilgi notunun bir örneği; söz konusu hususların değerlendirilmesi, bu konuda toplantı düzenlemesi ve gerekli alt yapının oluşturulması talebiyle 23/12/2015 tarihli yazıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

*2/2/2016, 9/2/2016 ve 18/2/2016 tarihlerinde DHMİ, SHGM ve Başkanlığımız ilgili birimlerinin katılımıyla muhtelif toplantılar düzenlenmiştir.

*18/2/2016 tarihinde hava yakıtı teslimlerinde kontrol ve takibin sağlanması ile alınan teminatların çözümünde ÖTV beyannamesi ve elektronik ortamda (EK:7A) üzerinden alınan bilgilerin teyidi için DHMİ ve SHGM’den hangi verilerin alınabileceği tespit edilmiştir.

*Söz konusu Kurum yetkililerinden alınan bilgiler uyarınca bu eylemle hedeflenen hususlarda başarı sağlanması bakımından DHMİ, SHGM ve GİB’e bağlı ilgili bilgi işlem birimleri arasında veri paylaşımına izin verecek şekilde alt yapı oluşturulması için GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı 32. Müdürlük tarafından protokol taslağı hazırlanarak gerekli hukuki alt yapının oluşturulması ve bahse konu alt yapı çalışmalarının da yine ilgili Müdürlük koordinatörlüğünde yürütülmesi gerektiği hususunda karara varılmıştır.

*Akaryakıt sektörüne yönelik olarak 01.06.2016 tarihli toplantıda; bu alanda kullanılan yakıtlarda azalma olduğu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile toplantılar yapıldığı ve devamında sistem anlamında bir altyapı oluşturulacağı belirtilmiştir.

Şubat 2015 Temmuz 2017 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 20 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)

ÖTV I
Müdürlüğü (I
Sayılı Liste)

(59)
Mehmet ARABACI
Daire Başkanı
Ersin SAKLAR
Grup Başkanı
Murat ŞAHAN
Müdür
415 33 80
 
415 34 01
 
415 33 73
 
mehmet.arabaci@gelirler.gov.tr
 
esaklar@gelirler.gov.tr
 
msahan@gelirler.gov.tr